Ds. Reinhold Philipp

Reinhold Philipp is predikant in de Remonstrantse Gemeente Den Haag

Contact:
Tel. 070 3878732
E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

Achtergrond
Ik ben geboren (1971) en getogen in Beieren (Zuid-Duitsland) en heb in Regensburg en Passau theologie gestudeerd. In Nederland werkte ik als geestelijk verzorger in een verpleeghuis in Nieuwegein. Daarnaast was ik ook enkele jaren parttime sociaal-bijstandsambtenaar. Sinds 1999 ben ik fulltime predikant in de Remonstrantse Gemeente Den Haag. Enkele jaren was ik, gedetacheerd vanuit Den Haag, ook predikant van de Remonstranten in Zwammerdam en Delft. Ik ben (en was) lid van het moderamen van het Convent van Predikanten en ik was twee termijnen lid van de Commissie tot de Zaken.

Als predikant wil ik bemoediging en troost bieden en de mensen laten delen in de vreugde van het geloof.

Van geloof naar ongeloof en terug

Al op jonge leeftijd voelde ik me geroepen tot de dienst aan God en de mensen. Mijn hele familie nam deel aan het rijke roomse leven dat onwrikbaar in ons alledaagse leven verankerd was. Ik genoot van de muziek (zingen, orgel spelen) en de liturgie (het ‘heilig schouwspel’). De kerk voelde als mijn tweede thuis.

Tijdens de universitaire opleiding theologie heb ik mijn kinderlijk geloof verloren. Steeds weer werd een steen uit mijn geloofsgebouw verwijderd en op gegeven moment stond het hele huis op instorten. Ondanks alle redelijke twijfel ervaar ik steeds weer dat ik door iets of iemand bedingungslos aanvaard en geliefd ben, en voel ik mij gedragen. Huub Oosterhuis verwoordt het, geïnspireerd door Deuteronomium 32:11.12, heel mooi:

Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel,
mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

Door de liefde kwam ik na de studie naar Nederland. Ik ging op zoek – vandaag de dag zou je het reli-shoppen noemen – naar een kerk waar ik me thuis kon voelen. Door een artikel in de krant kwam ik terecht bij de Remonstranten. In die kerk was tien jaar eerder besloten dat ook homoparen in een kerkdienst de zegen mochten vragen voor hun levensverbintenis. Bij de Remonstrantse Broederschap vond ik een plek waar ik me aanvaard voel, waar ik volledig mezelf kan zijn en waar ik zelfs predikant mag zijn. Ik ben – weliswaar op kronkelpaden en dwaalsporen – altijd door blijven gaan op de weg van mijn roeping. Omdat ik mij geroepen voel om de vreugde van het geloof met anderen te delen en – zoals Peter Nissen schrijft in het GOD-deeltje Kerk – ‘omdat het mij ter harte gaat dat het goede nieuws verteld blijft worden.’ Het goede nieuws dat God ondoorgronde liefde is, die mij de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst en mij wenkt naar een toekomst van vrede (Remonstrantse Belijdenis 2006). De verkondiging van het goede nieuws staat voor mij in het teken van bemoediging en troost. Maar het geloof is ook uitdaging en aansporing. Wie volgeling van Jezus wil zijn, wordt geroepen om zijn/haar deel bij te dragen aan Gods nieuwe wereld.

Expertise

Publicaties (in boeken):

  • Gods Geest. Een weg van vrijheid. Reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis. 2006.
  • God aan (enkele bijdragen), Vrijzinnig dagboek. 2010.
  • Van geloof naar ongeloof en terug. In mij stroomt een rivier. Remonstrantse predikanten over wat hen bezielt. 2017.

Mijn studieverloven richtten zich op twee grote thema’s:

  • Sleutelen aan de mens – kansen en grenzen. Hoe verhouden techniek en ethiek zich tot elkaar daar waar het om het mensbeeld gaat? Hoe verandert wat we (technisch) kunnen onze kijk op wat we (ethisch) mogen?
  • Geloof, intimiteit en seksualiteit. Intimität, vom Reichtum ganzheitlicher Begegnung. Uit aarde naar Gods beeld, theologische antropologie, liefde, lust en leven.

AdRem:

2021: Dag van de predikant
2020: Overal wonen, nergens thuis
2014: De mammon en sociale gerechtigheid in de bijbel
2012: God onder ons
2001: Wat valt er voor vrijzinnige christenen met kerst (nog) te geloven?

Diverse overdenkingen op de website van Remonstranten Den Haag en de facebooksite van Remonstranten Den Haag.

Den Haag

Laan van Meerdervoort 955
2564 AJ, Den Haag

070 325 07 79

Ds. Reinhold Philipp

Artikelen van Ds. Reinhold Philipp

21 december 2023

De strijdlustige Maria #advent

Alles wordt anders als we in verwachting leven. Maria’s droom van Gods nieuwe wereld verwoordt de kracht van hoop... L
30 november 2023

Maak de wereld weer heel! #advent

Heal the world. Make it a better place, zong Michael Jackson jaren geleden. Maak de wereld weer heel! Maak de aarde tot
25 juli 2023

Ont-moeten

Marta of Maria? Bij het verhaal dat Lukas (10:38-42) vertelt over Jezus die te gast is bij de zussen Marta en Maria, voe
15 mei 2023

Onze hardheid verliezen #Pinksteren

‘Het aantal volgelingen breidde zich op die dag uit tot ongeveer drieduizend.’  Je zou er bijna overheen lezen,
3 april 2023

God heeft geen andere handen dan de onze #veertigdagentijd

Zij nodigt uit de schepping te verstaan als medeschepping, als co-creatie, en herinnert aan de consequenties van ons med
8 maart 2023

Tijdspaarders #veertigdagentijd

Allerlei slimme apps en diensten suggereren tegenwoordig dat mensen niet alleen boodschappen bij hen kopen, maar ook tij
13 oktober 2022

In de veelheid van geluiden

In de veelheid van geluiden is de laatste tijd één van mijn favoriete liederen... Lees verder
4 november 2021

Herfst – tijd van loslaten en oogsten

Een oude betekenis van herfst is ‘tijd waarin men plukt’. Het Nederlandse woord herfst (in het Duits Herbst) is verw
29 september 2021

Niets meer te wensen en toch niet gelukkig

Sommige gesprekskringen bespreken dit seizoen het boek ‘De zin van het leven, gesprekken over de essentie van ons best
26 juli 2021

Een Aramees Onze Vader

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert. Ik geef U een naam opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven. Bun
26 januari 2021

Blijft het stromen?

Juist in deze tijd is het belangrijk om geworteld te zijn om bij het water te kunnen komen. Zorg dat je niet verdort, la
3 september 2020

Aanraking is leven

We worden in deze bijzondere tijd verzocht om onnodige aanrakingen te vermijden en lichamelijk afstand van elkaar te hou