Sociale Media: Drie gouden schrijftips

 

Dit is voor nu de laatste column over sociale media. Daarom nog snel de tips kort bij elkaar:

Hoe persoonlijker hoe beter. Facebook, Twitter, maak uw eigen account met uw eigen foto en kies voor uzelf de kaders. Een foto van uw huisdier, een uur later een aanbeveling voor de kerkdienst, met een grappige, ontroerende of prikkelende afbeelding erbij.

Hoe specifieker, hoe beter. Een algemene mededeling dat de Remonstranten zo’n leuk kerkgenootschap zijn zal maar weinig opleveren. Tenzij u geweldig origineel bent natuurlijk. Maar ook originaliteit vraagt vaak om een specifieke aanpak. Wilt u de Remonstranten aanprijzen in uw (online-)sociale kring? Kies dan een specifiek moment. Bijvoorbeeld een meditatiecursus. Deel uw eigen ervaring, zet er weer een bijzondere afbeelding bij (dus liever niet de zoveelste kleermakerszit) en maak duidelijk waarom uw schare volgers deze meditatie beslist niet mag missen. Het woord ‘cursus’ zou ik ook mijden trouwens, maar dat is weer een heel ander verhaal. Cursus, preek, samenkomst, lezing, het zijn allemaal woorden die een prikkelende connotatie missen. Het is vaak heel moeilijk om hier alternatieven voor te bedenken die én beter zijn én de lading dekken, maar als het u lukt is het zeker de moeite waard!

Tot slot: the devil is in the details. Bij het schrijven van een Tweet, Facebookpost of blog, gebruik bijvoeglijke naamwoorden. Deze aanvulling valt onder bovenstaande aanbeveling zo specifiek mogelijk te schrijven. ‘Ik fiets naar huis’ is een formele mededeling. ‘Ik fiets op mijn oude, krakkemikkige fiets door de winterkou naar mijn warme huis’, dat leest als een roman. Zo’n zin leest heerlijk weg en dat is wat een tekst net dat extra’s geeft, waardoor we meer mensen aanspreken. En dat was toch een beetje het doel met deze column. We houden contact!

Jaap Marinus
Projectmedewerker jongeren E-mail: jaapmarinus@remonstranten.org

Zie ook

26 mei 2016

Religieuze kunst en de rauwe werkelijkheid

Op vakantie zoek ik altijd naar plekken waar ik in aanraking gebracht kan worden met religieuze kunst. Wat verwacht ik daarvan? Misschien – net als van de reis zelf –.. Lees verder

26 mei 2016

Vriendenwerfcampagne: Rumour around the brand

Ruim een jaar geleden begon ik als ‘coördinator vriendenwerving’ bij de Remonstranten. Er lag een beleidsplan dat zowel visie uitstraalde als praktische aanbevelingen gaf. Het plan stutte op gedegen onderzoek door marktonderzoekbureau Motivaction én op een breed draagvlak onder leden en vrienden. Natuurlijk wilden en willen we heel veel nieuwe vrienden werven, dat staat voorop… Lees verder