Vriendenwerfcampagne: Rumour around the brand
Foto: James Cridland

Vriendenwerfcampagne: Rumour around the brand

Ruim een jaar geleden begon ik als ‘coördinator vriendenwerving’ bij de Remonstranten. Er lag een beleidsplan dat zowel visie uitstraalde als praktische aanbevelingen gaf. Het plan stutte op gedegen onderzoek door marktonderzoekbureau Motivaction én op een breed draagvlak onder leden en vrienden.

Op de kaart

Natuurlijk wilden en willen we heel veel nieuwe vrienden werven, dat staat voorop. We kunnen tevreden zijn over de aanwas tot nu toe: sinds de start van de campagne in november 2014, meldden zich 300 nieuwe vrienden, van wie circa 200 bij gemeenten terecht kwamen. Daarmee is de jarenlange krimp gestopt. Maar misschien nog wel belangrijker is de ‘Schwung’ die de reclamecampagne ‘Remonstranten. Geloof begint bij jou.’ teweeg bracht. Heel veel publiciteit, ook omdat de NS aanvankelijk de posters weigerde: televisie, radio, sociale media en dagbladen besteedden ruim aandacht aan ons. De naamsbekendheid steeg (we gaan begin volgend jaar opnieuw meten). Voor mij persoonlijk is misschien wel het belangrijkste effect dat Remonstranten weer op de kaart staan, dat er over gepraat wordt, dat mensen nieuwsgierig zijn en zelfs dat ze in sommige gevallen misschien de campagne-uitingen afkeuren. ‘Rumour around the Brand’ heet dat in het reclamejargon. Het reclamevak nomineerde de campagne tot een van de beste van het afgelopen jaar. Maar voor mij is belangrijker dat plaatselijke remonstrantse gemeenten in veel gevallen merken dat er iets gaande is: ze verwelkomen nieuwe vrienden – vaak voor het eerst sinds tijden – , ze krijgen meer toeloop én het stimuleert om ook plaatselijk nieuwe initiatieven te ontwikkelen. In het volgende nummer van AdRem kom ik graag terug op dit laatste aspect, dan hoort u ook meer over de nieuwe campagne die in januari begint. Ik ben steeds weer onder de indruk van de inzet en creativiteit die Remonstranten plaatselijk laten zien. En wat is het dan plezierig om te ervaren dat het effect heeft.

Wisselwerking

De campagne versterkt óók de wisselwerking tussen landelijk bureau en plaatselijke gemeenten. Er is veel contact over en weer, bijvoorbeeld over de nieuwe website www.remonstranten.nl. Die lanceerden we tijdens de AV van juni. De website maakte een vliegende start: het aantal unieke bezoekers groeit maandelijks tot inmiddels zo’n 6.000 per maand (was voorheen 2.000). Op dit moment maken veel gemeenten de overstap naar de nieuwe gemeentelijke website. Die website is niet alleen geschikt om bestaande leden en vrienden te informeren, maar biedt ook grote kansen om als uithangbord, etalage en vangnet te dienen. Wij ondersteunen hier graag bij. Dat geldt ook voor de sociale media als Facebook: de Remonstranten zijn op dit platform met meer dan 5.000 likes de grootste kerk, vóór de PKN (2.800) en de RK kerk (1.500). We geven trainingen en workshops, die goed bezocht worden.

Het is fijn en inspirerend om dit allemaal mee te maken en er mee sturing aan te geven. Begin januari begint dus de nieuwe campagne, met nieuwe, bijzondere posters en radiocommercials. We laten zien dat inhoud en marketing goed samen kunnen gaan. Maar daarover dus meer in het januarinummer van AdRem.

Tom Harkema

 

Zie ook