Vrienden en de Leven doen ertoe

Een kerk op de Bible Belt. Dat is niets nieuws. Een vrijzinnige kerk overigens ook niet. Een nieuwe beweging voor jongvolwassenen die iets anders willen dan wat deze kerken aanbieden, dat was wel nieuws. In Ede gingen we in september van start, speciaal voor deze doelgroep. Geen kerk. Heel expliciet geen kerk. Een initiatief, die typering past beter bij deze vorm van ontmoeting. Samenkomen in een kroeg rondom verhalen, omdat verhalen goede gespreksstarters zijn.

Vriendschap

Remonstranten zijn formeel een broederschap. Dat woord heeft oude papieren, zoals in de slogan van de Franse revolutie: liberté, egalité, fraternité. Het is een verwantschap die verder gaat dan tolerantie. Tegenwoordig is het woord wat besmet. We noemen ons hedendaags liever Remonstranten.  Lees verder

Daar gaat het mij om. Het gesprek dat tijdens de studententijd op ieder moment zomaar kan plaatsvinden. Een interessante lezing, een college of gewoon tijdens de lunch met klasgenoten. Maar dan krijg je een leuke baan. Een partner. Een huis. Een kind. Twee keer per jaar op vakantie. We ontmoeten vrienden op verjaardagen, waar we elkaar bijpraten over onze baan, partner, huis, kind en de vakantie. De echt goede gesprekken worden sporadisch nog gevoerd in de kroeg met vrienden. En dat sporadische zou regelmaat moeten zijn. Omdat vrienden er toe doen. Omdat het leven er toe doet. Daarom zijn we, heel voorzichtig, begonnen met eens per maand een avond te organiseren. Een avond waar deze gesprekken getriggerd worden door sprekers, muziek of voorgelegde vragen.

Dit bedacht ik niet allemaal zelf. Met een groepje mensen dachten we eerst na over waar wij zelf behoefte aan hebben binnen de orthodoxe muren van de Bible Belt. Welke vorm missen wij? Waar zouden we nou zelf dolgraag heen gaan en het liefst onze vrienden naar meenemen? Het antwoord op die vraag proberen we dit jaar op verschillende manieren uit. Na de eerste avond hebben twee twintigers aangegeven mee te willen denken voor de plannen van 2016. We hopen dat deze groep verder groeit. Als dat zo is, dan hebben we een manier gevonden om ook in andere plaatsen jonge mensen een vrij en verdraagzaam christendom aan te kunnen bieden. ‘Wees daarin ambitieus én realistisch’, werd ons geadviseerd. Ambitieus in de activiteiten. Deze kunnen zowel kwaliteit als humor hebben. Realistisch in de doelen: denk niet dat je de huidige kerken kunt vervangen. Verwacht geen massale toestroom van nieuwe leden. Wees geduldig, geef het gebeuren de tijd te groeien.

Hoop ik dat twintigers en dertigers zich massaal inschrijven als vriend van de Remonstranten? Nee. Ik hoop dat deze doelgroep kennismaakt met een vrij christendom. Dat atheïsme niet het alternatief hoeft te zijn voor teleurstelling of afhaken van een stellig christendom. Dat jongeren weer weten waar de Remonstranten voor staan. En dan, wanneer er vier kinderen zijn en papa en mama niet meer om middernacht naar bed gaan, maar voor tienen. Als het besef komt dat kinderen op school vooral feiten voorgeschoteld krijgen en weinig met zingeving bezig zijn. Dat op zo’n moment de Remonstranten te binnen schieten. Dat op zondagochtend na het ontbijt het hele gezin weer eens in de auto stapt om die frisse en inspirerende dienst bij de Remonstranten bij te wonen. En dat de oudste zoon lekker uitslaapt, zonder gemor van pa.

Jaap Marinus
Projectmedewerker jongeren bij de Remonstranten

Zie ook

9 juni 2016

Sociaal doen op Social Media

Het klinkt logisch, maar zeker voor bedrijven en organisaties is het een grote uitdaging: sociaal doen op sociale media. Of, dat mag ook: asociaal doen… Lees verder

In memoriam: ds B.J.C.Piso
9 juni 2016

In memoriam: ds B.J.C.Piso

Op 14 september overleed te Hoogeveen Lottie Piso, na afnemende gezondheid en verval van krachten. Zij werd 82 jaar… Lees verder