Korte berichten

Korte berichten

Remonstranten starten initiatief De Leven op Bible Belt

De Remonstranten gaan zich in Ede inzetten voor twintigers en dertigers. Jaap Marinus start daar het initiatief De Leven. Niet in een kerk, maar in een kroeg. De aftrap was op 22 september met een avond waarin aanwezigen waar gebeurde, persoonlijke verhalen over hun leven vertelden. Op 27 oktober om 20.00 in café De Wijsheid uur gaat filosoof Lammert Kamphuis met de aanwezigen in gesprek over het thema vriendschap. Hoe staan vriendschappen er eigenlijk voor in onze samenleving nu we er allemaal zo’n vijhonderd moeten onderhouden op Facebook? Hoeveel goede vrienden kun je eigenlijk hebben? En welke rol spelen deze in ons levensgeluk?

Initiatiefnemer theoloog Jaap Marinus (32), van huis uit baptist: ‘Mijn leeftijdsgenoten denken genuanceerder over het geloof dan de, vaak orthodoxe kerk ze voorschotelt. Veel jongeren haken af en verlaten de kerk via de achterdeur. Er is dan niets voor hen. Dat kan anders. Naast of in plaats van het rustmoment op zondagochtend hebben twintigers en dertigers die ik spreek behoefte aan interactie, ontmoeting en de verkenning van nieuwe wegen. Eventueel met het verhaal van de bijbel.’

Verhalen, filosofie, vriendschap, eten en andere laagdrempelige bijeenkomsten moeten voer bieden voor de doelgroep in Ede om na te denken en te praten over de dingen in het leven die er écht toe doen.  Zie ook www.delevenede.nl en het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=gKTzCqOKKTs

Mannenretraite 2015 Gidsen en Goeroes

De nieuwe editie van de mannenretraite is van 6 tot 8 november, op de Hoorneboeg, met de inmiddels vertrouwde begeleiding van Henk van den Berg (predikant remonstrantse gemeente Lochem-Zutphen) en Ard Verkerke (tenor). Het aantal deelnemers is maximaal 16. Kosten € 215,-. U kunt zich nog aanmelden bij het landelijk bureau, info@remonstranten.org

De schrijver Willem Jan Otten schreef tien jaar geleden maandelijks in de NRC een rubriek onder de titel ‘Mijn helden’. De auteurs en regisseurs die hij essayistisch beschrijft zijn voor hem gidsen op zijn weg naar het christendom. Op een hele andere manier komen gidsen aan de orde in het boek ‘Teksten van mijn leven’, door Marius van Leeuwen en Maaike de Haard. Acht theologen leverden teksten aan die hen inspireren. In januari van dit jaar wijdde De Kovel, tijdschrift voor monastieke spiritualiteit, een themanummer aan spirituele gidsen. ‘Gidsen zijn mensen van vlees en bloed, begiftigd met een surplus aan inzicht of ervaring, en vooral met een uitzonderlijke gave van mededeelzaamheid, zodat ze effectief het verschil kunnen maken’, lezen we daar. Uit deze drie bronnen wordt geput voor de komende mannenretraite. Er wordt weer een inspirerend tekstboek samengesteld met bekende en onbekende gidsen die in de christelijke traditie staan. Verder veel poëzie om tijdens de retraite meer persoonlijk te bezinnen.

Nieuwe rituelen

Op 23 oktober, een week voor Allerzielen, verschijnt Nieuwe rituelen. Vorm geven aan de belangrijke momenten in je leven. Het is geschreven door Annegien Ochtman-de Boer, rituelencoach en remonstrants predikant. Verhalen over alternatieve rituelen bij de doop,  huwelijken met inhoud en afscheidsceremonies die raken. Ook over rituelen bij volwassenwording, emigratie, verzoening na een uit de hand gelopen conflict, overgang van geslacht, bijzondere verjaardagen en jubilea, sterfdagen van dierbaren. Prijs:  19,95.  ISBN 9789462500846. Zie www.fortespirito.nl

 

 

 

Zie ook