Vriendenwerfcampagne: Geloof begint bij jou, ook in en na de zomer.

Vriendenwerfcampagne: Geloof begint bij jou, ook in en na de zomer.

In het afgelopen halfjaar timmerden we stevig aan de weg met onze reclamecampagne, ook u kreeg daar vast het nodige van mee. De resultaten zijn veelbelovend: de naamsbekendheid stijgt en de jarenlange teruggang in het aantal leden en vrienden is omgezet in een lichte groei. Een goed begin is het halve werk, maar er is nog genoeg te doen.

Na de zomer zetten we de campagne voort. Dat doen we met een nieuw reclamebureau dat voor de nodige impulsen zal zorgen op diverse momenten in het komende jaar. ‘Geloof begint bij jou’ blijft de pay off van onze uitingen die mensen uit de doelgroep in eerste instantie naar de website remonstranten.nl leiden. Een website die – compleet vernieuwd – op 8 juni het licht zag en daarmee een onderdeel vormt van een geïntegreerde strategie op internet, inclusief Facebook, Twitter en Youtube. Op de website vindt u uiteraard de agenda en allerlei achtergrondinformatie, maar heel belangrijk zijn ook de blogs: beknopte berichten, columns, teksten, ter verdieping, informatie en inspiratie. Hierdoor en dankzij de inzet van diverse sociale media moet het aantal bezoekers (sterk) stijgen de komende tijd. En natuurlijk willen we dan graag dat ze terechtkomen op de ‘word-vriend’ pagina van de site! Onlangs las ik dat er qua internetgebruik drie categorieën Nederlanders zijn: een groep ouderen die er weet van heeft, maar het niet of spaarzaam gebruikt; een tweede groep die de tijd dat er geen internet was, meegemaakt heeft en er nu toch heel handig mee omgaat en een derde groep van mensen die ermee opgroeiden en voor wie het een ‘way of life’ is. De drie groepen zijn ongeveer even groot.

Het komende jaar willen we de plaatselijke gemeenten nog meer ondersteunen bij het werven en behouden van vrienden. In de eerste plaats kunnen zij ook mee in de vernieuwing van hun eigen websites: nadat we gezamenlijk de wensen hebben geïnventariseerd, komen er nieuw ontworpen pagina’s en bieden we trainingen aan voor predikanten (bloggen!) en kerkenraadsleden/mensen die de lokale sites bijhouden. In de tweede plaats willen we helpen met het zoeken, vinden en vasthouden van (nieuwe) vrienden. Tijdens een in mei gehouden dag met workshops over dit onderwerp, bleek dat deze aanpak de deelnemers zeer aansprak, mits we in staat zijn te vertalen naar de plaatselijke remonstrantse gemeenschap. Vanuit het landelijk bureau bieden we dit najaar een programma, waar een plaatselijke kerkenraad op kan intekenen. Verder vragen we aan het reclamebureau om de nieuwe uitingen eenvoudig toepasbaar te maken voor gebruik in en door gemeenten. En tenslotte zien we ook plaatselijk het grote en groeiende belang van de inzet van sociale media: juist met een dynamische lokale website en een prikkelend gebruik van Facebook etc kun je plaatselijk bekendheid scheppen en mensen uit de doelgroep nieuwsgierig maken naar wat er allemaal in jouw gemeente gebeurt en hoe je daar deel van kunt uitmaken.

Als uitsmijter: sommige gemeenten maken een mooie groei door, anderen zien dat nog wat minder. De campagne speelt een rol, maar er is meer: naast toevallige omstandigheden en uiteraard een mooi en divers aanbod zien we dat gemeenten waar enkele leden/vrienden speciaal belast zijn met p.,r. en werving, m.a.w. echte trekkers van dit proces, daarvan profiteren en een mooie aanwas zien. Ook dit aspect nemen we graag mee de komende tijd. U hoort van ons en wij horen graag van u!

Tom Harkema

Zie ook