Vrouwelijke gidsen uit de bijbel
Foto: Martin benavides

Vrouwelijke gidsen uit de bijbel

AdRem staat nog één keer stil bij het jaarthema 2015-16: Gidsen en goeroes. Deze keer met een bijbelse blik. Omdat de bijbel vol staat met zulke ‘ervaringsdeskundigen op de weg van het leven’ (Marina Slootmans in de ‘Inspiratie’ van deze maand), kozen we ervoor ons enigszins te beperken en uitsluitend te schrijven over de vrouwelijke gidsen uit Oude en Nieuwe Testament. Natuurlijk ook omdat daar een stel hoogst bijzondere vrouwen tussen zit. Zo schrijft Marina over de Syro-Fenicische vrouw die Jezus krachtig van repliek dient. Vanessa van Koppen belicht het beroemde duo Maria en Martha. Sietske Blok, die voor Kerk in Actie in Brazilië de methode van het contextueel bijbellezen bestudeert, beschrijft hoe de slavin Hagar in het bijbelverhaal verandert van object in subject. Een model voor transformatie. Ondergetekende ontdekte waarom de dappere en daadkrachtige Judith zo enorm populair was in de zestiende eeuw, al blijft het een nogal bloederig verhaal. Peter Korver vertelt hoe voor hem Maria, de moeder van Jezus, de God die hij zoekt naderbij brengt. Berkvens en Berkvens schrijven eveneens over Maria, maar ontdekten dat ook Jezus zijn vrouwelijke kanten heeft.

Koen Holtzapffel bespreekt het nieuwe boek ‘Liberaal christendom’, waar trouwens twee van onze eigen vrouwelijke ‘gidsen’ aan meewerkten: Yvonne Hiemstra (predikant Dokkum)* en Alke Liebich (predikant Amersfoort). Het artikel van Yvonne Hiemstra is overigens te lezen op www.arminiusinstituut.nl/artikel/33

Verder weer onze vaste rubrieken, verslagen en korte berichten, onderdelen van het blad die we volgens de recent gehouden enquête beslist niet moeten verwaarlozen. We beloven het!

Bert Dicou
hoofdredacteur

Het volgende nummer van AdRem verschijnt op 6 mei.

Zie ook