Korte berichten

Korte berichten

Mensen

Op de Algemene Vergadering van 19 november is ds Joost Röselaers benoemd als algemeen secretaris van de Remonstranten voor 0,6 fte. Zijn aanstelling gaat per 1 januari 2017 in. In het vorige nummer van AdRem hebben wij hem al kort geïntroduceerd. Verderop in dit nummer van AdRem ontvouwt hij zijn plannen.

Tevens is mevrouw Teddy van der Burg benoemd per 1 januari als nieuw lid en per 1 april als voorzitter van de CoZa. Zij studeerde internationaal recht aan de Universiteit Leiden. Vervolgens werkte zij in diverse functies bij de overheid, in het bedrijfsleven en bij non profit – organisaties.  Momenteel is zij directeur van een organisatie die zich richt op het stimuleren van vernieuwend leiderschap. Teddy van der Burg is lid van de Remonstranten en voorzitter van de kerkenraad van de remonstrantse gemeente Naarden-Bussum. Deze laatste functie zal zij voor toetreding tot de Commissie tot de Zaken neerleggen.

Ds Antje van der Hoek is met ingang van 1 februari 2017 werkzaam in de remonstrantse gemeente in Den Haag. Zij gaat als parttimer werken naast Reinhold Philip, die daar fulltime werkt. Na vijftieneneenhalf jaar neemt Antje dus afscheid van de remonstranten in Haarlem.

 

Beraadsdag 2017

De dag komt al weer snel dichterbij. Op zaterdag 11 maart 2017 organiseren wij de Beraadsdag 2017 over het thema ‘Pleidooi voor vrijheid’.  Blokkeert u uw agenda weer voor deze jaarlijkse Remonstrantendag? Wij ontvangen u op die dag graag in Delft; we maken een combinatie van de Waalse kerk (onderdeel van museum Prinsenhof) en de Remonstrantse kerk in die stad.

We zijn nog druk bezig met het samenstellen van het programma.  Maar duidelijk is al wel dat we verschillende aspecten van vrijheid aan bod willen laten komen. Denk bijvoorbeeld aan vrijheid die we elkaar gunnen in onze eigen geloofsgemeenschap, of aan maatschappelijke vrijheid, zoals godsdienstvrijheid en de vrijheid van de democratie. Veel aandacht gaan we op deze dag ook besteden aan innerlijke, existentiële vrijheid. Veel mensen zullen in hun dagelijks leven vrijheidsbeperking ondervinden in hun levenssituatie. Hoe slagen wij er in om vrijheid in ons eigen leven te integreren, waar ontstaat in ons leven vrijheid, wanneer en hoe voel je dat je ergens los van bent gekomen, van welke dingen heb je je in je leven moeten losmaken? Bij Spinoza en Buber is vrijheid de verwerkelijking van wat al in je zelf zit. Van die filosofen gaan we meer horen. Op zoek dus naar de ruimte van persoonlijke vrijheid die de ander niet beschadigt. Hoofd, lichaam en hart doen allemaal mee. U hoort meer over het programma in de volgende nummers van AdRem.

 

Stichting voor Mystiek uit alle windstreken

Carine Philipse, Vriend van de Remonstranten, emeritus ziekenhuispredikant en auteur van ‘Jij zingt in mij Jouw naam, mystiek dagboek, bloemlezing’, richt een (ANBI-)stichting op voor mystiek uit alle windstreken. Zij zoekt enthousiaste bestuursleden: een voorzitter, een jurist, een financieel deskundige, theologen en anderen. De stichting beoogt de ANBI-status te verkrijgen. Giften zijn aftrekbaar. Voorlopig is een werkkapitaal van €6000 per jaar beschikbaar. In de toekomst waarschijnlijk meer.

Doelstellingen van de stichting:

  1. Het nemen en/of ondersteunen van initiatieven die de bewustwording en verdieping van mystieke ervaringen en mystieke processen bevorderen, bijvoorbeeld d.m.v. informatieve bijeenkomsten, retraites, publicaties.
  2. Het nemen/bevorderen/ondersteunen van initiatieven die vanuit een mystieke bewogenheid gericht zijn op vrede, verzoening of mensen in kwetsbare situaties.

Info en opgave: carinephilipse@ziggo.nl, www.carinephilipse.nl.

 

Landelijke Ontmoetings- en Oefendag voor Contactleden in 2017

De landelijke Ontmoetings- en Oefendag voor Contactleden vindt weer plaats op zaterdag 25 maart 2017 in De Kapel, ’s Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum. De dag begint om 10.15 uur (ontvangst vanaf 9.45) en duurt tot 16.00 uur.  Het onderwerp is:  ‘Houvast: een dag over het gebruik van rituelen in diverse contexten’. Nadere informatie volgt. Inlichtingen: ds. Evelijne Swinkels-Braaksma, evelijne.swinkels@planet.nl

 

 

 

 

 

Zie ook