Mannenretraite 2015:  ‘Ik ben mijn eigen goeroe’

Mannenretraite 2015:  ‘Ik ben mijn eigen goeroe’

Nelson Mandela, Marcus Aurelius , Martin Luther King, maar ook dominees, een bijzondere vriend tot de eigen vader en moeder aan toe.  Zij waren de gidsen en goeroes die de deelnemers aan de mannenretraite 2015 aandroegen. Dat gebeurde op de zaterdagavond, de centrale avond van de mannenretraite waarbij ieder een eigen inbreng levert in een programma dat verder gevuld was met momenten van persoonlijke retraite en groepsuitwisseling, van muziek en meditatie. Met als rode draad het omgaan met de stilte, het ‘loslaten’  van de fysieke wereld en de (voor) oordelen, het stimuleren van de ontvankelijkheid voor God, voor het onverwachte, voor het onzegbare wat vooral met gedichten bespreekbaar werd gemaakt. Een Remonstrants weekend in het teken van zelfkennis en spirituele groei.

Ook dit jaar vond op de Hoorneboeg weer deze jaarlijkse mannenretraite plaats.  Een vijftiental personen uit het hele land hadden zich ingeschreven, het merendeel oude getrouwen – met een Arnhemse kern van Hoorneboeggangers – maar ook een paar nieuwelingen en één jonge gast. Onder de bezielende leiding van Henk van den Berg en voorzanger Ard Verkerke kon weer een sfeer ontstaan van verfrissende openheid en luisterbereidheid. Serieus als het moest, lichtvoetig als het maar even kon. En dat op de Hoorneboeg waar de herfstkleuren nog volop waren te genieten en het eten en slapen prima waren verzorgd.

Na een gezamenlijke avondmaaltijd begon op de vrijdag het eigenlijke programma met de film Kumaré, een Amerikaanse rol (en deels spot-)prent die de mechanismen van het fenomeen ‘goeroe’ blootlegt. De film lokte een discussie uit over zin en onzin van spiritueel leiderschap en over wat in die rol wel en niet aanvaardbaar is. De Amerikaanse setting was ver van het eigen bed. Bovendien zijn Remonstranten – zo ook op deze retraite – te rationeel en eigenzinnig om veel op te hebben met dit verschijnsel. Desondanks en misschien wel door de relativerende toon van de film werden toch ook zinvolle kanten onderkend. In de loop van het weekend werd de uitdrukking ‘ik ben mijn eigen goeroe’ zelfs gevleugeld.

Aan de hand van gedichten uit het eerder toegestuurde tekstboek van Henk van den Berg werd de weg naar binnen ingeslagen. Teksten van Augustinus, Jolijn den Os, Toon Tellegen, Willem Bernard, Gerard Reve, Peter Verhelst, Hans Andreus en Martinus Nijhoff wezen de weg naar diepere lagen van leven, die niet door te behouden maar door te verliezen te bereiken zijn (vrij naar Marcus 8:34-37). Op zondag kwam de mannenretraite 2015 met een korte viering na de lunch tot een einde.

De datum voor de volgende mannenretraite is 11, 12 en 13 november 2016.

Pieter van Hoorn

Zie ook

14 april 2016

Machteloos tegen drank en drugs

Niet zo lang geleden hoorde ik op een maandagmiddag twee studentes in de supermarkt klagen over teveel gedronken drankjes de dag ervoor. De een was zo brak dat ze het.. Lees verder

14 april 2016

Beroepsmilitair en pubermeisje

Ik was zo’n meisje dat op de lagere school altijd overbleef wanneer er twee teams moesten worden gevormd. Het team met mij verloor altijd. Sporten? Niks voor mij. Hoe komt het.. Lees verder