Inhoud en verbinding centraal in nieuwe campagne Remonstranten

Inhoud en verbinding centraal in nieuwe campagne Remonstranten

Op 5 januari begint de nieuwe vriendenwerfcampagne voor de Remonstranten: in alle plaatsen waar een remonstrantse kerk staat, hangen nieuwe posters op stations of langs de openbare weg. Met de uitingen raken we op uiteenlopende wijze waar het bij Remonstranten om draait: geloof begint bij jou. Nog meer dan bij de eerste serie staat nu de inhoud centraal, want op 10 januari start, ook als onderdeel van de campagne, de serie ‘Preek van de week’: acht remonstrantse predikanten belichten tot en met 6 maart (o.a.) de thema’s van de posters, zie bijgaand schema.

Zo preekt Tjaard Barnard (dominee en rector van het Seminarie) op 10 januari in Rotterdam over het thema ‘Mijn God begon met de oerknal’. Hij baseert zich daarbij op de volgende overweging: ‘Wie in onze tijd zegt te geloven wordt direct weggezet als een onnozelaar die gelooft in de schepping in zeven dagen en daarmee alle wetenschappelijk aanvaarde opvattingen als de Big Bang en de evolutietheorie terzijde schuift. Voor een moderne gelovige is dit geen interessante vraag meer. Ik probeer te geloven dat God de oerknal heeft geschapen. Maar misschien hebben wij mensen toen wij eenmaal uit die oerknal ontstonden God wel gemaakt? Hoe het ook zij: voor mij is ons bestaan er niet zomaar. Ik kies ervoor om te geloven in een God die ons heeft gewild en die verwacht dat wij wat van het leven maken!’

Na Barnard is het de beurt aan andere remonstrantse denkers. Waarschijnlijk kan de lezer zelf overwegen wat de diepere laag achter deze thema’s kan zijn. Op vrijdag en zaterdag voorafgaand aan elke preek van de week maken we reclame voor het thema op NPO Radio 1, 2 en 4. Op onze website remonstranten.nl publiceren we de preek in blogvorm en ook de reacties daarop. En we stimuleren alle andere remonstrantse predikanten om in hun dienst óók uit te gaan van het thema.

Zoals gezegd staat naast inhoud de verbinding centraal: de posters hangen in alle ‘remonstrantse plaatsen’ en elke predikant doet hopelijk mee aan de thema’s. We zien verbinding echter ook in de samenwerking tussen plaatselijke gemeenten en het landelijk bureau. Praktisch elke gemeente heeft in 2016 een werkplan ‘vriendenwerving’: een logisch samenstel van activiteiten en de promotie daarvan in de betreffende regio. En tenslotte zijn de plaatselijke gemeenten volop bezig om met hun website aan te haken bij de landelijke site. Het wordt een enerverend jaar. We zijn benieuwd!

Tom Harkema
Coördinator vriendenwerving

Zie ook