Redactioneel Zonnepraat

Redactioneel Zonnepraat

Zomer associeer ik met zon. Een vakantie in de regen, daar kan ik me heel weinig bij voorstellen. Vandaar dat we de zon, als pars pro toto voor de zomer, maar als insteek van dit nummer hebben genomen. U hebt dus veel zonnepraat voor de boeg.  Peter Korver begint zijn artikel over het zonnelied van Franciscus met noties over de waarde die de zon voor ons heeft: ‘De zon kan met zijn licht en warmte onze geest bevrijden van somberte en zwaarte en ons lichaam koesteren. […] De zon komt iedere morgen opnieuw bij ons terug en brengt alles wat wij nodig hebben om van te leven: licht, warmte en veiligheid. Hij redt ons uit de kou, uit de blindheid van de nacht en laat de gewassen groeien zodat wij voedsel ontvangen. De zon is de bron van vreugde en vitaliteit. Zonder hem is er geen leven mogelijk.’  Zo is het maar net.

Zon kan echter ook verzengen. Fride Bonda bespreekt het verschijnsel El Nino en de opwarming van de aarde, waardoor extreme droogte en extreme regenval naast elkaar bestaan.

Ja, en dan Tom Mikkers natuurlijk.  Per 1 juli beëindigde hij zijn werkzaamheden op het bureau, formeel eindigt zijn dienstverband op 1 september. Peter Korver sprak nog één keer met hem over zijn periode als algemeen secretaris.

De redactie wenst u een heel ontspannen en zonnige vakantie toe!

 

Michel Peters
eindredacteur AdRem

Het volgende nummer van AdRem verschijnt op 2 september. Lees nu oude nummers van AdRem terug op de website www.remonstranten.nl

Zie ook