Korte berichten

Korte berichten

Mensen

De remonstrantse gemeente Alphen aan den Rijn is trots op haar vroegere voorganger Dick Peeters. Op 26 april van dit jaar werd hem door de burgemeester van Alphen de onderscheiding als Ridder van Oranje Nassau opgespeld.  Hij kreeg die onderscheiding voor zijn jarenlange inzet in vele bestuursorganen, zowel op kerkelijk, historisch als maatschappelijk gebied.

Neem ook afscheid van Tom Mikkers!

In de AdRem van mei hebben wij u laten weten dat Tom Mikkers per 1 september vertrekt  als algemeen secretaris van de Remonstranten. Tijdens de Algemene Vergadering op 4 juni is het formele afscheid gepland. Tijdens de AV zullen bestuur en vertegenwoordigers van de gemeenten hun zegje doen. Daarna bent u aan de beurt tijdens de receptie na afloop van de vergadering. U bent van harte welkom voor een persoonlijk afscheid van 15.00 – 17.00 uur in de Geertekerk in Utrecht, Geertekerkhof 23.

Vrijheid, wat zegt u dat (nog)?

Het jaarthema van de Remonstranten voor 2016/2017 is ‘Pleidooi voor vrijheid’. U heeft daar in het redactioneel meer over gelezen. De redactie van AdRem wil heel graag van u weten: wat zegt vrijheid u (nog) anno 2016? Wij nodigen u uit om over dat thema een artikel te schrijven. Meestal geldt: hoe concreter, hoe beter. Dat artikel mag maximaal 1000 woorden lang zijn. Uw bijdragen kunt u sturen naar communicatie@remonstranten.org.  Dit nummer van AdRem introduceert het jaarthema, na de zomer komt dit thema ‘Pleidooi voor vrijheid’ geregeld in AdRem terug. De redactie van AdRem maakt een keuze uit de inzendingen, de uitgekozen artikelen gaan wij verspreid over het volgende kerkelijke jaar plaatsen.  Dus klim in de ‘pen’, wij zijn zeer benieuwd!

Van Jeruzalem tot Mekka

In het maartnummer van AdRem schreef Peter Korver een recensie over het boek ‘Van Jeruzalem naar Mekka’ geschreven door islamoloog Betty Broug, lid van remonstrantse gemeente Waddinxveen. In dat boek legt zij dertien bekende namen uit de christelijke traditie naast overeenkomstige verhalen uit de islam. Ze gaat op zoek naar de overeenkomsten en de verschillen. Haar boek kost € 14,95 en is nu ook op het landelijk bureau Remonstranten te verkrijgen. Bestellen kan via de webshop op de website www.remonstranten.nl of via de mail info@remonstranten.org.

Zie ook