‘Met zoveel mensen om je heen’. Boekbespreking.

‘Met zoveel mensen om je heen’. Boekbespreking.

Lideke van Leeuwen – Beets, de moeder van emeritus hoogleraar Marius van Leeuwen,  hield een dagboekje bij toen zij als vijfentwintigjarige geïnterneerd werd tijdens de Japanse bezetting van Java.  Zij was getrouwd met remonstrants predikant Floris van Leeuwen, die in 1937 benoemd was tot secretaris van de Groep van Vrijzinnig – Godsdienstigen in Nederlandsch-Indië. In haar dagboek richt zij zich tot haar man en vertelt hem zo over de ontwikkeling van hun drie kinderen, waaronder een tweeling van nog geen anderhalf jaar oud toen zij opgesloten werden. Floris jr, de ene helft van de tweeling,  overleeft het kamp niet, wat op uiterst sobere wijze verteld wordt.

Later typt Lideke haar in potlood geschreven aantekeningen over. En nog weer later zorgt dochter Hermine met instemming van de andere kinderen – na de oorlog werden nog twee zoons geboren – ervoor dat de getypte versie in drukvorm verscheen.

Familie- en historische gebeurtenissen zijn om de aantekeningen geweven.  Zo is ‘Met zoveel mensen om je heen’ een uniek document van Lidekes vier kinderen voor hun kinderen en kleinkinderen geworden.

Uitgegeven door Nan Mooij-Van Leeuwen, Hermine Linnebank-van Leeuwen, Marius van Leeuwen en Jan Aart van Leeuwen. Drukwerk: Printgarden. Januari 2016. ISBN 978-90-9029495-7

 

 

Joan van Esveld

Zie ook