Redactioneel Pleidooi voor Vrijheid

Redactioneel Pleidooi voor Vrijheid

Dit laatste nummer van AdRem voor de zomerperiode presenteren we u graag alvast enkele beschouwingen bij het nieuwe remonstrantse jaarthema, ‘Pleidooi voor vrijheid’. Dit thema is gekozen om aan te sluiten bij de grote herdenking, komend jaar, van 500 jaar reformatie – een half millennium! Het was in 1517 dat Luther zijn 95 stellingen tegen de misstanden in de kerk van zijn tijd publiceerde. In de decennia daarna bleek er veel breder onvrede te leven met beleid en theologie van de kerk van Rome. Uiteindelijk brak men in een aantal noordelijke landen van Europa met Rome en eiste men de vrijheid op de godsdienst naar eigen – en vooral bijbels – inzicht te hervormen. Het element dat de remonstrantsgezinden het meeste aansprak was de vrijheid om alles wat door menselijke instanties verordonneerd was te bekritiseren – de Schrift ging in alle gevallen boven de leer. Ten slotte is het ook op die manier in de beginselverklaring terechtgekomen: ‘De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap, die geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen.’

Maar vrijheid is natuurlijk een veel breder begrip. Er kan op allerlei terreinen over de betekenis van vrijheid nagedacht worden. In dit nummer een keur aan artikelen. Wat bedoelde Paulus bijvoorbeeld toen hij sprak over de vrijheid waartoe Christus ons geroepen heeft? Maar ook: is het internet met zijn onbeperkte mogelijkheden een zee van vrijheid of leveren we ons daarmee definitief uit aan de commercie en worden we langzaam maar zeker van alle vrijheid beroofd? Verder een interview met een Syrische vluchteling en een indrukwekkend verhaal van een ex-gedetineerde, die in de gevangenis valse vrijheid leerde onderscheiden van reële vrijheid.

Bert Dicou
hoofdredacteur

 

 

 

Zie ook