U geeft AdRem een 7,5
Foto: morebyless

U geeft AdRem een 7,5

Velen van u ontvingen in oktober 2015 per e-mail een vragenlijst over AdRem. Uiteindelijk hebben 797 personen de vragenlijst helemaal ingevuld, dat is 27% van het totaal. U geeft AdRem gemiddeld een score van 7,5. Als redactie zijn wij blij met de goede cijfers, alle lovende commentaren en de aansporingen. Onze dank! Natuurlijk nemen wij ook uw kritische kanttekeningen uiterst serieus om te zorgen dat ons blad nóg beter wordt dan het nu is.

In het kort geven wij hier de overige scores weer:

  • AdRem wordt goed gelezen: 75% van u leest alle nummers, 90% leest vier van de zes nummers; 90% leest tenminste de helft van de artikelen; gemiddeld leest u 40 minuten in een nummer;
  • De rubrieken Redactioneel, Korte berichten, Overweging, Miniatuur en het Gezicht worden het vaakst gelezen (scores tussen 62 en 76 %); Social Media column, film- en boekbesprekingen scoren lager.
  • De waardering voor alle vaste rubrieken is hoog en ontloopt elkaar niet veel; scores tussen de 7.66 en de 8.01.
  • Het thematische karakter van AdRem wordt door 73% als positief gewaardeerd, 22% staat er neutraal tegenover.
  • Kernwoorden: boeiend, inspirerend, maatschappelijk betrokken;
  • 69% van u vindt AdRem voldoende onderscheidend als remonstrants blad, 9% vindt van niet.
  • 60% wil het blad op papier behouden, 10% heeft de voorkeur voor een digitale versie, 12% wil allebei.
  • Tussen de 70 en 80 % van u is tevreden of zeer tevreden over de volgende aspecten van het blad: frequentie van verschijning, aantal pagina’s, leesbaarheid, opmaak, indeling, kleurgebruik, gebruik foto’s.

Namens de redactie, Bert Dicou, hoofredacteur en Michel Peters, eindredacteur

Zie ook