Korte berichten
Afbeelding Ivo Smits

Korte berichten

Mensen

Karin Slettenaar is per 1 september voor 0,7 fte aangesteld als predikant in de remonstrantse gemeente Twente.  Op 11 september was haar intrededienst. Zij werd daar bevestigd door ds Johan Goud, die geruime tijd in Twente heeft waargenomen.

Yvonne Hiemstra is per 1 september uit dienst getreden als predikant bij de Verenigde Christelijke Gemeente in Dokkum. Zij heeft een nieuwe functie aanvaard als geestelijk verzorger bij Zorginstelling Zonnehuisgroep Noord in Zuidhorn.

Remonstrants predikant Sigrid Coenradie is gepromoveerd. Op 29 augustus kreeg zij haar bul uitgereikt in het Academiegebouw in Utrecht. Haar proefschrift gaat over de katholieke, Japanse schrijver Shūsaku Endō. In het bijzonder onderzocht zij het begrip ‘plaatsbekleding’ in zijn literaire werken. ‘We kennen plaatsbekleding natuurlijk uit de bijbel’, zegt Sigrid. ‘Jezus is gestorven aan het kruis en heeft daarmee de zonden van ons mensen weggenomen. Dat verhaal resoneert mee natuurlijk, maar Endō doet er wat anders mee. In zijn verhalen treden christusfiguren, dieren, voorwerpen en dubbelgangers op die zich opofferen voor iemand. Er bestaat bij hem dus een duidelijke relatie tussen wat ik noem de plaatsgever en de plaatsnemer. Een vogel gaat bijvoorbeeld dood en redt daarmee het leven van iemand die een zware operatie heeft ondergaan. In een andere verhaal vangt christusfiguur Gaston de klappen op voor een moordenaar die zelf aangevallen wordt’. Zie ook het interview met haar op onze website:  https://www.remonstranten.nl/blog/remonstranten/opoffering-op-japans/

 

Zie ook