Nieuwe publicaties

Nieuwe publicaties

Remonstrantse preken (en wat wij eraan hebben om iets vrijer te worden)
In deze bundel, het tweede deel in de serie AdRem Special, zijn zes preken opgenomen die remonstrantse predikanten begin 2016 hielden in het kader van de ‘Preek van de week’.  De preken zijn in die periode geplaatst op de website www.remonstranten.nl.  Deze serie preken was onderdeel van de vriendenwerfcampagne ‘Remonstranten. Geloof begint bij jou’.  Elke preek is voorzien van commentaar door een andere predikant, waarin het thema van de preek in verbinding wordt gebracht met het thema vrijheid. Een zevende preek van Christiane Berkvens – Stevelinck gaat zelf over vrijheid. Daarnaast zijn er bijdragen van de hoogleraren Christa Anbeek en Peter Nissen. Prijs: 10,- .  ISBN 978-90-823512-2-4.  Bestellen kan via de webshop www.remonstranten.nl/webshop  of per e-mail: info@remonstranten.org.

Denken en geloven. Een touwtrekwedstrijd.
Dit boekje bevat een essay en andere teksten van remonstrants theologe Marina Slootmans. Zij schreef en verzamelde deze ter gelegenheid van haar afscheid van het predikantschap en haar intrede in de priorij Onze Lieve Vrouw van Klaarland, en klooster van de orde van de Cisterciënzers van de Strenge Observantie (Trappisten). Deel 2 van de Arminiusreeks van het Arminius Instituut.

De teksten gaan over een bij de Remonstranten veelbesproken thema: hoe geloven en denken zich verhouden. Geloven kan niet zonder nadenken. Van remonstrantse predikanten wordt van oudsher verwacht dat zij vroom en erudiet zijn. De teksten in dit boekje getuigen van beide elementen. Het is erudiet in die zin dat het met kennis van zaken in gaat op de vragen die de rede en de wetenschap ons stellen. Tegelijkertijd is het vroom, omdat het ook het goddelijke – of liever God – zoekt vanuit een geïnspireerd leven. Met haar vertrek uit het predikantschap laat Marina Slootmans ons meeleven in haar religieuze zoektocht die voor vele geloofsgenoten herkenbaar is. Prijs: 5,- . ISBN 978-94-92475-44-2. Bestellen kan via de webshop www.remonstranten.nl/webshop  of per e-mail: info@remonstranten.org.

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook