Korte berichten

Korte berichten

Meedoen aan onderzoek naar reclamecampagne?

Sinds november 2014 voeren we de spraakmakende reclamecampagne ‘Remonstranten. Geloof begint bij jou’. In de Algemene Vergadering van Bestuur van juni is afgesproken dat we dit najaar onderzoeken hoe leden en vrienden de campagne ervaren en waarderen. In de loop van september kan iedereen meedoen aan een online enquête over dit onderwerp. De uitkomsten zijn van groot belang voor het toekomstige beleid. Als u al regelmatig onze digitale nieuwsbrief ontvangt krijgt u straks automatisch het verzoek om mee te doen. Als dit niet zo is of als u dit niet weet en u wilt toch meedoen aan de enquête, stuur dan vóór 15 september uw e-mailadres naar info@remonstranten.org. Uiteraard komen we in een later stadium terug met de resultaten.

Hoorneboeggemeenschap maakt ‘doorstart’

Opnieuw spirituele activiteiten op de Hoorneboeg. De Nieuwe Hoorneboeg Groep bestaat uit een aantal leden van de inmiddels opgeheven Hoorneboeg Gemeenschap, waarbij zich een aantal geïnteresseerden uit het Gooi hebben aangesloten. Deze groep wil op de Hoorneboeg ruimte geven aan mensen uit het hele land, die met elkaar willen samenkomen in de prachtige omgeving van de Hoorneboeg en zoeken naar nieuwe vormen van spirituele beleving.  Zaterdag 22 oktober 2016  wordt de tweede bijeenkomst van de ‘Nieuwe Hoorneboeg Groep’ (NHG) gehouden. Als thema is gekozen voor ‘Nieuwe Kerkvormen’. Dit thema wordt ‘s ochtends ingeleid door dr. Rein Brouwer, docent Praktische Theologie aan de PThU te Amsterdam. Indien u belangstelling heeft voor deze dag, meer informatie wilt ontvangen of mee wilt denken over de invulling van het programma, dan kunt u dit per email melden bij Nelleke Lampen nieuwehoorneboeggroep@gmail.com

Reclamecampagne ‘Remonstranten. Geloof begint bij jou’ gaat door na de zomer

Vanaf 26 september hangen er weer posters in alle gemeenten waar een remonstrantse kerk is. Qua uitingen maken we binnenkort een keus uit de twaalf posters die sinds het begin van de campagne zijn ingezet. In oktober start een nieuwe serie ‘preek van de week’. De predikanten die dit keer meewerken zijn Henk van de Berg (‘vrijheid om God te aanbidden’), Sigrid Coenradie (‘vrijwaring van gebrek’), Marieke Fernhout (‘vrijwaring van vrees’) en Lense Lijzen (‘vrijheid van meningsuiting’). De preken sluiten aan bij ons nieuwe jaarthema: ‘Pleidooi voor vrijheid’ en zijn gebaseerd op de beroemde ‘Four Freedoms’ van president Roosevelt.  Roosevelt sprak ze uit in zijn State of the Union van januari 1941 en ze vormden later een belangrijke inspiratiebron voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Four_Freedoms.  Net zoals eerder dit jaar gaan we in landelijk uit zenden radiocommercials wekelijks aandacht vragen voor de ‘preek van de week’. We zetten de preek weer op de voorafgaande vrijdag op onze website.

Nieuwe website G&S

Enkele weken geleden is de nieuwe website van G&S in de lucht gegaan. U vindt ons in het vervolg op: diaconie.remonstranten.nl

U treft er artikelen en blogs aan over verschillende diaconale onderwerpen waar de Remonstranten zich mee bezig houden. In 2016 concentreert G&S zich op de jaarthema’s ‘vluchtelingen’en ‘klimaat’.  U vindt op de website bijvoorbeeld twee speciale pagina voor die jaarthema’s. Vol tips, informatie en verslagen van activiteiten.  Neem ook eens een kijkje!

Zie ook