Wie ruimt ons archief op?

Wie ruimt ons archief op?

Over enkele jaren, in 2019, bestaat de Remonstrantse Broederschap vierhonderd jaar. Zoals altijd zal dat een moment worden van terugzien en vooruitkijken. Met al het enthousiasme van de nieuwe campagne en de nieuwe leden en vrienden die zich aansluiten, kijken we optimistisch naar de toekomst. Maar daarbij wordt ons verleden ook steeds groter. Remonstranten hebben een prachtige geschiedenis die regelmatig in dit blad aandacht krijgt. Om die geschiedenis te kunnen beschrijven dienen we een goed archief te hebben. Het oude archief, zoals dat gedeponeerd is bij het Utrechts Archief is een ware schat voor de kerkhistoricus. De fraaiste dingen zijn er te vinden. Af en toe schrijf ik daarover.

Voor het meer recente gedeelte, zeg van de afgelopen vijf en twintig jaar, heb ik zorgen. Veel wordt netjes bewaard op het landelijk bureau aan de Nieuwegracht. Sterker nog: het begint zoveel te worden, dat er amper ruimte is voor de medewerkers om hun gewone werk te doen. Het hoge woord moet eruit: er moet geordend worden! Al het papier moet bekeken worden. Er moet geselecteerd worden. Wat kan weg en wat moet bewaard worden.

Voor dit werk zijn we op zoek naar vrijwilligers. Mensen met liefde voor het kerkgenootschap, met enig gevoel voor ordening en vooral ook tijd. We zoeken een groep mensen die, met concrete richtlijnen in de hand, wil schiften en ordenen. Deskundige hulp is in huis. De bureaumedewerker Liesbeth Orthel is historica. Leden van de Taakgroep voor het remonstrantse erfgoed zullen met regelmaat beschikbaar zijn voor achtergrondinformatie en concrete hulp.

We denken aan een aantal mensen die gedurende een langere periode (een jaar?) op een vaste dag in de week naar het landelijk bureau willen komen om daar het werk te verrichten. Het is er altijd gezellig. De koffie is goed en zo is het ook met de koekjes. Voor reis- en andere kosten is een onkostenvergoeding beschikbaar. Ervaring is niet vereist, maar misschien wel gemakkelijk.

Nadere informatie verstrekt Liesbeth Orthel, info@remonstranten.org of 030 2 316970.

Tjaard Barnard
Voorzitter van de Taakgroep voor het remonstrantse erfgoed

 

 

Zie ook