Korte berichten
Foto Pascalle van Vliet

Korte berichten

Mensen

Joost Röselaers is per 1 januari begonnen als algemeen secretaris van de Remonstranten. Tot de zomer werkt hij voor 0,3 fte. Hij combineert deze functie dan nog met zijn predikantschap in Londen. In de zomer beëindigt hij zijn werk in Londen, waarna hij drie dagen per week voor de Remonstranten gaat werken (0,6 fte).

Personeelsadviseur Mariëlle van Royen had het afgelopen half jaar een tijdelijke uitbreiding van haar aanstelling gekregen. Per 1 januari  2017 is zij weer terug gegaan naar haar oorspronkelijke aanstelling van 0.4 fte. Zij is in de regel op maandag en dinsdag op het landelijk bureau bereikbaar.

Landelijke Contactledendag

Op 25 maart van 10.15 – 16.00 uur wordt weer de jaarlijkse contactledendag gehouden, een Oefen- en ontmoetingsdag voor contact-(bezoek/schakel/diaconie)leden. De dag vindt plaats in De Kapel van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, ’s Gravelandseweg 144 in Hilversum. Het thema van de dag is ‘Houvast! Over rituelen’. Rituelen kunnen ons houvast geven in allerlei omstandigheden. Rituelen houden we vast als herinnering. Over rituelen en wat ze voor ons kunnen betekenen gaan we het op deze contactledendag met elkaar hebben.

De inleiding op het thema van de dag wordt gehouden door ds. Annegien Ochtman, ritueelbegeleider. Aansluitend beginnen de workshops. De eerste serie voor de lunch, de tweede erna. De dag wordt afgesloten met een korte viering. Onderwerpen van de workshops zijn: ‘Het heilige spel’, rituelen in de kerk door Peter Nissen; ‘Mag ik dan bij jou’, rituelen bij het bezoekwerk door Lauk Spelberg; ‘Alles kan bezongen worden’, zingen als ritueel door Peter Zandberg; ‘Zo zijn onze manieren’, rituelen uit andere levensbeschouwingen door Arie Nico Verheul.

Kosten: € 15,00 (incl. koffie, thee, lunch). Opgave/inlichtingen: Landelijk Bureau, voor 13 maart, via email info@remonstranten.nl of tel 030-2316970. Opgave workshops bij binnenkomst in de kerk.

Tentoonstelling ‘Verspijkerd en verzaagd’

Van 18 februari t/m 5 juni 2017 brengt het Noordbrabants Museum in Den Bosch werk van diverse kunstenaars bijeen die gipsen devotiebeelden transformeren tot kunstwerken. De tentoonstelling heet ‘Verspijkerd en verzaagd. Hergebruik van heiligenbeelden in de Nederlandse beeldhouwkunst’. Niet eerder is een tentoonstelling gewijd aan dit merkwaardige, Nederlandse fenomeen. Centraal in de expositie staat het oeuvre van de Bossche kunstenaar Jacques Frenken, die rond 1965 als eerste de afgedankte heiligen onder handen neemt. Daarnaast zijn beelden, assemblages en installaties te zien van onder meer Marc Bijl, Alexander Schabracq, Henk Visch en Moniek Westerman. In totaal zijn circa 40 werken uit diverse Nederlandse collecties bijeengebracht die samen een overzicht vormen van vijf decennia hergebruik van heiligenbeelden in de Nederlandse beeldhouwkunst. Ze vertellen veel over onze veranderde kijk op het christendom in de laatste vijftig jaar.

Aanvulling

In het decembernummer van AdRem is per ongeluk de naam van de fotografe bij het artikel ‘Er is licht’ weggevallen.  De foto van Marloes van Zoelen en van haar kunstwerk zijn gemaakt door fotografe Pascalle van Vliet – www.fotogelukjes.nl

Zie ook