Kwetsbaarheid omarmen

Kwetsbaarheid omarmen

Dat kwetsbaarheid niet alleen een lastig gegeven, maar ook een grote kracht kan zijn, is de conclusie die Brené Brown trok als onderzoeker over het thema verbinding. De Amerikaanse Brené Brown is onderzoeker bij de Universiteit van Houston aan het Graduate College of Social Work en ze schreef er een bijzonder boek over: de kracht van kwetsbaarheid.

Meten is weten?

Tijdens haar studie Maatschappelijk Werk was het uitgangspunt altijd: als je iets niet kunt meten, dan bestaat het ook niet. Dat was een comfortabel uitgangspunt, want ze probeerde graag de dingen te begrijpen, ook zoals ze dat zelf noemt: ‘rommelige onderwerpen’. Voor een onderzoek wilde ze kijken naar verbinding. Want na tien jaar te hebben gewerkt als maatschappelijk werker, was ze er van overtuigd dat verbinding het allerbelangrijkste is in het leven. Het geeft doel en zin aan het leven. Aanvankelijk hoopte ze dit onderzoek ook meetbaar te kunnen uitvoeren, maar het leven bleek anders te lopen.

Verhalen verzamelen

Ze verzamelde duizenden verhalen en kon die niet in tabelletjes zetten. Toch moest ze proberen om er chocola van te maken. En naarmate ze de verhalen herlas, viel haar op dat veel verhalen die ze te horen kreeg over verbinding eigenlijk gingen over een gebrek aan verbinding of de angst om niet verbonden te zijn. ‘Ben ik wel goed genoeg?’ resoneerde steeds door die verhalen heen. Toen begreep ze dat er achter verbinding nog een ander, essentieel begrip schuilde: het begrip van kwetsbaarheid. De mensen die zich afvroegen of ze wel goed genoeg waren, waren bang voor hun eigen kwetsbaarheid.

Wat houdt verbondenheid in?

Maar hoe zat het dan met de mensen die zich wél verbonden voelden? Hadden die ook iets met elkaar gemeen? Ze herkende moed, compassie en authenticiteit. Opvallender nog: ook deze mensen voelden zich kwetsbaar. Het grote verschil met de andere groep alleen was, dat zij hun kwetsbaarheid durfden te omarmen. Dat maakte deze mensen mooi, authentiek, moedig en compassievol. Het was voor hen niet per se comfortabel, maar ze voelden het als een noodzakelijkheid om zo in het leven te staan. Ze waren bereid te investeren in een relatie, zonder enige garantie over de uitslag.

De kwetsbare mens

Mensen die zich niet verbonden voelen zijn net zo kwetsbaar. Alleen, zij raken erdoor verlamd. Ze proberen dat gevoel te negeren en zoeken daarom uitvluchten in activiteit (hard werken), passiviteit (televisie kijken), genotsmiddelen (drank) of andere afleiders om hun kwetsbaarheid als het ware te verdoven. Hierdoor raken andere emoties ook verdoofd, voelen we ons steeds slechter en vluchten we steeds verder. Tenslotte komen dan de beschuldigingen: het ligt aan de ander of aan andere factoren buiten jezelf.

Brené Brown heeft zich tot missie gesteld om die laatste groep mensen ervan te proberen te overtuigen om hun kwetsbaarheid juist als kracht te zien, niet als zwakte. Durf lief te hebben zonder garanties, durf dankbaar te zijn en vreugde te tonen. Want alles wat we doen, heeft effect op anderen.

Benieuwd geworden? Het boek van Brené Brown is ook vertaald in het Nederlands. Of bekijk haar toegankelijke TED-talks op Youtube. Een aanrader!

 

Vanessa van Koppen
Redactie AdRem, gemeentelid in Den Haag

Zie ook