Korte berichten

Korte berichten

Mensen

Algemeen secretaris Joost Röselaers verhuist op 1 juli terug naar Nederland. Vanaf dat moment gaat hij 0,6 fte werken op het landelijk bureau Remonstranten. Vanaf 1 augustus gaat hij ook als predikant aan de slag in Amsterdam Vrijburg voor 0,4 fte.

 Johan Goud heeft dankzij een erfenis van remonstranten in Den Haag een post-emeritaire aanstelling gekregen als ‘godsdienstfilosoof met bijzondere opdracht’. Hij gaat cursussen en lezingen organiseren en onderzoek doen. Zijn eerst activiteit wordt een zomercursus van vier dagen in Den Haag (19, 21, 24 en 26 juli van 14.00 – 16.00 uur) over ‘De lach en de waarheid.’ De deelnemers lezen teksten over ‘tolerantie’ van Socrates, Voltaire, Nietzsche en Kundera. Opgave: bij het bureau van de Remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort 955, Den Haag, tel. 070 3250779 (remondenhaag@hetnet.nl) of bij Johan Goud (jgoud01@kpnmail.nl).

Ga ook mee naar Israël en Palestina!

Martine Wassenaar  bestudeerde in haar studieverlof vredesinitiatieven in Israël. Als vervolg hierop organiseert zij een ontmoetings- en solidariteitsreis naar Israël en Palestina van 13-23 oktober. Zie www.martinewassenaar.nl. In AdRem heeft u hier eerder over kunnen lezen. Er zijn al veertien aanmeldingen, maar er kunnen nog een paar mensen mee. Opgave vóór 20 augustus.

Overleden: Nies van de Klashorst – Rijsdijk

Nies was van 1970 tot 1981 hoofd van het bureau van de Remonstranten. Veranderingen in het kerkelijk werk heeft zij in die periode van harte mee beleefd. Zij was gericht op vredesvraagstukken (kernwapens, apartheid) en feministische theologie. Nies was een praktische  vraagbaak en ‘spin in het web’ voor alle vrijwilligers. Op 13 mei is Nies overleden. Eind november was haar honderdste geboortedag. Zij woonde de laatste jaren in de Schutsmantel in Bilthoven. Haar gezichtsvermogen én haar geheugen waren in toenemende mate slechter. Op 19 mei hebben wij, mét een goede schare Geertekerkers, in de Woudkapel te Bilthoven afscheid genomen van Nies. Mét haar drie kinderen, Pauline, Joost en Florine en partners. Ik mocht de zegenbede uitspreken over haar naam. Zij is op Den-en-Rust gecremeerd. Dat haar naam geborgen mag blijven in onze herinnering.
Jan-Willem Nieuwenhuijsen (oud collega)

Honderd jaar Convent van predikanten

Op 5 oktober 2017 bestaat het Convent van remonstrantse predikanten honderd jaar. Het Convent werd in Leiden opgericht in de consistorie van de toenmalige remonstrantse kerk aan de Hooglandse Kerkgracht. De feestelijke bijeenkomst ter viering van het jubileum wordt in de Lokhorstkerk gehouden van 15.30 – 17.45 uur, de plaats waar nu doopsgezinden en remonstranten in Leiden wekelijks samenkomen. Een ieder die zich betrokken voelt bij de remonstrantse voorgangers nodigen wij van harte uit aanwezig te zijn op deze feestelijke samenkomst. Het adres van de Lokhorstkerk: Pieterskerkstraat 1, 2311 SV, Leiden.

Dr Taede Smedes houdt een lezing ‘Bestaat er iets tussen iets of niets?’ Het publieke debat gaat nog uit van een scherpe tegenstelling tussen ‘geloof’ en ‘ongeloof’, maar in de huidige maatschappij vervloeien de grenzen tussen beide. Wat betekent dit voor het geloof in God? Aan het eind van de bijeenkomst volgt de presentatie en de uitreiking van het jubileumboek met veelkleurige bijdragen van remonstrantse predikanten. Om een indruk te krijgen van het aantal gasten verzoeken we u uw aanmelding kenbaar te maken via het emailadres: secretaris@remonstranten-convent.nl graag vóór 30 september 2017.

Nieuw boek: Vrijzinnig verleden

Onlangs is uitgekomen het boek ‘Vrijzinnig Verleden’. ‘Het boek behandelt diverse onderwerpen uit het verleden van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en de Protestantenbond en biedt daarmee een unieke inkijk in de ontwikkeling van deze organisaties’, aldus Erik Jan Tillema, redacteur van het boek. In de artikelenbundel staan bijdragen van de remonstrantse predikanten Eric Cossee, Marieke Fernhout, Peter Korver en Dick Peters. Het boek kan via Bureau Deus (www.bureaudeus.nl) besteld worden voor € 20 (exclusief verzendkosten).

Zie ook