Redactioneel

Redactioneel

Nog steeds gedenken we aan het begin van de maand mei de Tweede Wereldoorlog. In dit nummer van AdRem hebben we een aantal grote en kleine verhalen verzameld die daarmee te maken hebben. De Duitse bezetting van Nederland en de Japanse bezetting van Indië komen in beeld, alsmede het gegeven dat er verschillende remonstrantse predikanten waren die Joodse medeburgers beschermd hebben. Daarnaast het voorbeeld van een vrijzinnig voorganger die zich ontpopte toch antisemiet en radicale NSB-er.

Naast deze verhalen uit de oorlog vindt u in dit nummer een beschouwing over vrede. ‘Over oorlog en de escalatie daarvan weten we heel veel. Maar wat weten we eigenlijk over vrede en over de manier waarop die vrede bevorderd kan worden?’ Gijsbert van Iterson Scholten wijdde er een promotieonderzoek aan.

Ten slotte een interview met Sam Janse, auteur van een recent boek over oorlog en geweld in de Bijbel. Is religie in het algemeen en dit Heilige Boek in het bijzonder mede-verantwoordelijk voor oorlogsgeweld? En hoe verhouden de gewelddadige passages in de Bijbel zich tot de eveneens bijbelse dromen van vrede?

Bert Dicou
hoofdredacteur

Zie ook