Korte berichten

Mensen

Predikant Bert Dicou gaat de doopsgezind-remonstrantse gemeente Hoorn verlaten. Per 1 augustus 2018 treed hij in dienst als predikant bij de protestantse kerk in België in de gemeente Antwerpen-Zuid. Hij blijft overigens als docent verbonden aan het Arminius Instituut.

Creatieve Midweek 2018

De Creatieve midweek vindt dit jaar plaats van zondag 23 september (15.00 uur) t/m donderdag 27 september (10.00 uur). Dit jaar wordt de week gehouden op buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, 8346 KJ  Steenwijk-de Bult. Tel 0521-535100. www.fredeshiem.nl

Het thema van deze Creatieve Midweek is ‘Dageraad…een nieuw begin’, mede geïnspireerd op de nieuwe locatie waar de deelnemers verblijven.

Ook dit jaar zal Antje Sonnenschein  de groep weer begeleiden en enthousiasmeren bij alle creatieve arbeid. Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben met schilderen en zelfstandig kunnen werken. Kosten zijn € 420,00 voor een eenpersoonskamer (€ 394,50 pp voor een tweepersoonskamer).

Het bedrag graag overmaken op rekeningnummer NL39INGB0000140938 van de Remonstrantse Broederschap in Utrecht, met vermelding: Creatieve Midweek 2018.
Nadere info en inschrijving:  tel. 030-2316970 of info@remonstranten.nl

Mannenretraite 2018

Van 16-18 november 2018 bezinnen remonstrantse mannen zich op het thema ‘Geluk en wijsheid’. Geluk is ongrijpbaar. Dat blijkt bijvoorbeeld als je probeert het te definiëren. Tegelijkertijd had de schrijver Alain gelijk, toen hij opmerkte dat het niet moeilijk is om ongelukkig te zijn. ‘Het is voldoende om te gaan zitten, als een vorst die ervan uitgaat dat men hem amuseert.’ Geluk veronderstelt dus activiteit, het moet ‘beoefend’ worden. De vraag is dan natuurlijk: hoe moet het beoefend worden? Heeft het iets met wijsheid te maken, of met geloof? Daarover gaat het in deze mannenretraite, met korte lezingen, gesprekken, film, wandelingen en ontspanning. Plaats: het prachtige landgoed de Hoorneboeg in Hilversum. Leiding: de predikanten Johan Goud en Foeke Knoppers.

Opgave bij het Landelijk Bureau, tel.030 2316970 / info@remonstranten.nl

Vierhonderd jaar geloven in vrijheid

In 2019 bestaan we vierhonderd jaar. Reden om te herdenken, te vieren en ons gedachtengoed nader bekend te maken. Dat doen we rond het thema ‘Vierhonderd jaar geloven in vrijheid’. Een commissie onder leiding van Arriën Kruyt is bezig om de nodige plannen uit te werken. In januari 2019 barsten de festiviteiten los.  De hoofdlijnen zien er als volgt uit:

  • In januari 2019 verschijnt een nieuwe glossy over het verleden, maar vooral over het heden van de Remonstranten. Onze kernwaarden komen in geuren en kleuren voorbij. De glossy zal worden verstuurd aan alle remonstranten.
  • Op 3 maart 2019 organiseren we een gezamenlijke, landelijke kerkdienst in Rotterdam. U bent allen uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. De Rotterdamse cantorij voert daar een speciaal voor deze gelegenheid geschreven cantate uit, op een tekst van Sytze de Vries.
  • Maart/april 2019: Acteur en remonstrant Marijke Broekhuijsen maakte een vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’ Ze trekt een lijn van rekkelijk denken in de zeventiende eeuw – Arminius! – naar hedendaagse voorbeelden van rekkelijkheid. In deze maanden speelt zij de voorstelling in remonstrantse gemeenten die belangstelling hebben getoond.
  • Voorjaar 2019: Verschijning van ‘vijf artikelen van de remonstranten’,  waarin in kort bestek de vijf V’s van de Remonstranten worden neergezet: vrijheid, verdraagzaamheid, vriendschap, vertrouwen, verantwoordelijkheid.
  • Voorjaar 2019: Publicatie van een boek van de hand van Peter Nissen over de geloofsbeleving van de Remonstranten.
  • Maart – september 2019: Vijf bijeenkomsten in remonstrantse gemeenten in het land waarin steeds een van de vijf V’s nader wordt uitgediept. Uitlopend op:
  • 14 september 2019: Slotbijeenkomst van ons jubileumjaar in de Rode Hoed in Amsterdam, een voormalige remonstrantse kerk. We zijn druk bezig om een interessante spreker vast te leggen aan het eind van de middag. Daarna gaan we lekker eten samen en sluiten we de bijeenkomst in de avond af met een vrolijk cultureel programma.

U hoort later meer van ons.

Zie ook

Nel Benschop – populair gerijmel
4 juni 2018

Nel Benschop – populair gerijmel

Altijd lag ‘Gouddraad uit vlas’, de eerste bundel van Nel Benschop uit 1967, ergens in de voorkamer van het huis in Den Haag waar ik opgroeide. Mijn moeder las haar gedichten graag en putte er veel troost uit, zoals veel mensen. Toen Benschop eindelijk een uitgever bereid vond haar gedichten uit te geven (ze liep al tegen de 50) werd die bundel een doorslaand succes… Lees verder

Vastgelopen oecumene weer vlot trekken
27 augustus 2018

Vastgelopen oecumene weer vlot trekken

Per 1 mei 2018 is Peter Nissen door de Radboud Universiteit Nijmegen benoemd tot hoogleraar Oecumenica. Hij is al sinds 1994 aan de Radboud Universiteit verbonden en heeft eerder onder meer de leeropdrachten Kerkgeschiedenis, Cultuurgeschiedenis van de religiositeit en Spiritualiteitsstudies vervuld… Lees verder