Juni 2018

Juni 2018

Foto: Allard Willemse

Kies een AdRem nummer:

Het gezicht van Jop van Zelm van Eldik
27 augustus 2018

Het gezicht van Jop van Zelm van Eldik

Ik heb er een te pakken. Een remonstrant in de diaspora. Niet zo moeilijk hoor, want Jop van Zelm van Eldik (1939) komt eens in de drie maanden nog wel in Nederland… Lees verder

27 augustus 2018

Korte berichten

Predikant Bert Dicou gaat de doopsgezind-remonstrantse gemeente Hoorn verlaten. Per 1 augustus 2018 treed hij in dienst als predikant bij de protestantse kerk in België in de gemeente Antwerpen-Zuid… Lees verder

Vastgelopen oecumene weer vlot trekken
27 augustus 2018

Vastgelopen oecumene weer vlot trekken

Per 1 mei 2018 is Peter Nissen door de Radboud Universiteit Nijmegen benoemd tot hoogleraar Oecumenica. Hij is al sinds 1994 aan de Radboud Universiteit verbonden en heeft eerder onder meer de leeropdrachten Kerkgeschiedenis, Cultuurgeschiedenis van de religiositeit en Spiritualiteitsstudies vervuld… Lees verder

27 augustus 2018

Leven leren

Wie graag gedichten leest doet dit meestal tussen twee bundels in. Dus tussen die vooraf gaat en die volgt. Heb je zojuist de gedichten ondergaan van Rankine of Dickinson, of.. Lees verder

Is het vrijzinnig gedachtegoed nog interessant voor jongere generaties? #deleven
27 augustus 2018

Is het vrijzinnig gedachtegoed nog interessant voor jongere generaties? #deleven

Een van de kampgangers heeft een nepbloem meegenomen: ‘Het ziet er mooi uit, maar eigenlijk is het dood.’ We zijn in gesprek over godsbeelden, tijdens ons ‘kamp’. Het jaarlijkse weekend.. Lees verder

Onuitwisbare levenskunst van Etty Hillesum
27 augustus 2018

Onuitwisbare levenskunst van Etty Hillesum

In Middelburg, waar zij eind vorig jaar is uitgeroepen tot de grootste Middelburger aller tijden, zijn wij in het Etty Hillesum Onderzoekscentrum op velerlei wijzen bezig met het onderzoek naar de geschriften en het gedachtegoed van de Nederlands-Joodse schrijfster Etty Hillesum (Middelburg 1914-Auschwitz 1943)… Lees verder

P.A. de Génestet en zijn Leekedichtjens: speels, humoristisch en vrijzinnig
27 augustus 2018

P.A. de Génestet en zijn Leekedichtjens: speels, humoristisch en vrijzinnig

Een van de bekendste remonstrantse dichters is Petrus Augustinus de Génestet (1829-1861). Hij heeft een paar jaar als remonstrants predikant gewerkt, maar zijn hart lag bij het schrijven van poëzie. De Génestet was in de tweede helft van de negentiende eeuw de populairste Nederlandse volksdichter… Lees verder

Column: Stapvoets gaat wel traag
27 augustus 2018

Column: Stapvoets gaat wel traag

Woorden uit een mystieke tekst die mijn nieuwsgierigheid opwekken, gaan over de wederkerigheid van zelfkennis en godskennis: Zo zag ik dat de Godskennis vlotter en gemakkelijker in ons bereik ligt dan de kennis van onze eigen ziel. Op het eerste gezicht is dit een vreemde uitspraak… Lees verder

Redactioneel: Religieuze taal & poëzie
27 augustus 2018

Redactioneel: Religieuze taal & poëzie

Al heel lang lijkt de literatuur voor Remonstranten belangrijker te zijn dan de bijbel. Zo hoorde ik het van de oudste generatie gemeenteleden toen ik eind jaren negentig predikant werd in Rotterdam. De grote Russische schrijvers kwamen uitgebreid aan bod, van de bijbel leerden de catechisanten weinig… Lees verder

Nel Benschop – populair gerijmel
4 juni 2018

Nel Benschop – populair gerijmel

Altijd lag ‘Gouddraad uit vlas’, de eerste bundel van Nel Benschop uit 1967, ergens in de voorkamer van het huis in Den Haag waar ik opgroeide. Mijn moeder las haar gedichten graag en putte er veel troost uit, zoals veel mensen. Toen Benschop eindelijk een uitgever bereid vond haar gedichten uit te geven (ze liep al tegen de 50) werd die bundel een doorslaand succes… Lees verder

Cirkelen rond het Geheim
30 mei 2018

Cirkelen rond het Geheim

Claartje Kruijff opent haar boek Leegte achter de dingen, haar zoektocht naar een betekenisvol leven, met het laatste gedeelte uit een gedicht van de Brits-Amerikaan W.H. Auden. Daar spreekt hij over de rol van de dichter. Het is een in memoriam dat hij schreef in 1939 na het overlijden van een collega, de Ier W. B. Yeats. ‘Follow, poet, follow right / to the bottom of the night’, roept hij hem toe, of misschien wel élke dichter… Lees verder