Column: Stapvoets gaat wel traag

Column: Stapvoets gaat wel traag

Foto: Yann Caradec

Woorden uit een mystieke tekst die mijn nieuwsgierigheid opwekken, gaan over de wederkerigheid van zelfkennis en godskennis:  Zo zag ik dat de Godskennis vlotter en gemakkelijker in ons bereik ligt dan de kennis van onze eigen ziel. Op het eerste gezicht is dit een vreemde uitspraak. De mystici zeggen immers graag dat God onkenbaar is en díe waarheid kunnen we zeker niet loslaten. Kennis van God gaat ons te boven. En toch, zeggen de woorden, kunnen we gemakkelijker van God weten dan dat we onze eigen ziel kennen. Het is een paradoxale uitspraak die me steeds op het andere been zet zodat ik al gaande mag ontdekken wat de betekenis ervan is in mijn leven. Er ontstaat kortsluiting in mijn hoofd waardoor vastgeroeste betekenissen uitgeschakeld worden en nieuwe inzichten vorm kunnen krijgen. Naar Godskennis heb ik nooit echt gezocht, naar kennis van mijn ziel heb ik een groot verlangen. Wie ben ik en wat is mijn bestemming? Om daar achter te komen mag ik dus toch eerst onderzoek doen naar God. Iets weet ik zeker: God is een mysterie. Dat is het beginpunt van mijn onderzoek. Ik heb een baken gezet. Nu ga ik stapvoets verder. Het baken wijst richting de toekomst vanwege mijn vraag naar mijn bestemming. En weer stuit ik op een mysterie, want ik ken mijn bestemming niet en de toekomst kan ik hier en nu niet ontsluiten. Iemand die dit leest, zal zich misschien ongeduldig afvragen: wat is ze nu toch opgeschoten met dit onderzoek want steeds stuit ze op een mysterie? Stapvoets gaat wel traag. Daarmee heb ik toch iets van betekenis ontdekt: God heeft alle tijd!

Petra Galama
remonstrants predikant, werkzaam als geestelijk verzorger in het Amphia ziekenhuis Breda.

Zie ook

P.A. de Génestet en zijn Leekedichtjens: speels, humoristisch en vrijzinnig
27 augustus 2018

P.A. de Génestet en zijn Leekedichtjens: speels, humoristisch en vrijzinnig

Een van de bekendste remonstrantse dichters is Petrus Augustinus de Génestet (1829-1861). Hij heeft een paar jaar als remonstrants predikant gewerkt, maar zijn hart lag bij het schrijven van poëzie. De Génestet was in de tweede helft van de negentiende eeuw de populairste Nederlandse volksdichter… Lees verder

Cirkelen rond het Geheim
30 mei 2018

Cirkelen rond het Geheim

Claartje Kruijff opent haar boek Leegte achter de dingen, haar zoektocht naar een betekenisvol leven, met het laatste gedeelte uit een gedicht van de Brits-Amerikaan W.H. Auden. Daar spreekt hij over de rol van de dichter. Het is een in memoriam dat hij schreef in 1939 na het overlijden van een collega, de Ier W. B. Yeats. ‘Follow, poet, follow right / to the bottom of the night’, roept hij hem toe, of misschien wel élke dichter… Lees verder