Is het vrijzinnig gedachtegoed nog interessant voor jongere generaties? #deleven

Is het vrijzinnig gedachtegoed nog interessant voor jongere generaties? #deleven

Doto: De Leven

Een van de kampgangers heeft een nepbloem meegenomen: ‘Het ziet er mooi uit, maar eigenlijk is het dood.’ We zijn in gesprek over godsbeelden, tijdens ons ‘kamp’. Het jaarlijkse weekend weg van De Leven in Ede. Of we allemaal iets willen meenemen wat ons godsbeeld symboliseert. En zo komen er bijzondere, bizarre en mooie beelden langs, maar bijna allemaal hebben ze een ding gemeen: het is niet meer wat het was, dat godsbeeld. We weten het eigenlijk niet meer zo goed ook.

De Leven in Ede bestaat sinds ongeveer september 2015. Bedoeld als proeftuin, om de vraag die in de kop van dit stuk staat te beantwoorden. Kan ons gedachtegoed nog wel jongeren aanspreken? De Remonstranten zijn initiatiefnemer van dit project onder twintigers en dertigers op de Bible Belt en inmiddels zijn er externe fondsen die dit initiatief ook van harte ondersteunen. Na 2,5 jaar bouwen aan een hechte groep twintigers en dertigers in Ede en omgeving is mijn antwoord op bovenstaande vraag: absoluut! Beslist! Juist! Juist nu!

Juist nu

Juist nu, in een tijd waarin we zelf wel bepalen wat we geloven. Dominees, artsen, docenten hebben hun gezag deels moeten inleveren omdat we zo veel zelf te weten (kunnen) komen. Omdat we de uniekheid van onszelf zo helder hebben. Niemand anders dan ikzelf bepaalt in wie of wat ik moet geloven. Atheïsme of agnosticisme liggen op de loer. Maar dat is zonde! Tijdens ons weekend weg in maart beleven we allemaal God.

Iets onuitsprekelijks. Iets niet te vatten. Iets wat we met z’n allen niet hadden willen missen. Natuurlijk geloven sommigen in een persoonlijke God. Anderen geloven dat God zich bemoeit met de wereld. Die veelkleurigheid zie ik bij de Remonstranten en zie ik ook bij De Leven. Jongvolwassenen zijn nieuwsgierig naar wat de Remonstranten dan precies geloven, maar weten we dat zelf eigenlijk wel? Die veelkleurigheid is misschien wel veel belangrijker. Als God daarin kan ontstaan, zijn we dan niet al hartstikke vrijzinnig bezig?

Utrecht en Wageningen

En hoe nu verder? In Ede gaan we gestaag door. Er liggen plannen voor de toekomst, er is visie en een sterk kernteam. Tijd om uit te breiden. In Wageningen is een groep van start gegaan en na een kennismaking tussen de kartrekker in Utrecht met leden van de Geertekerk start ook die groep binnenkort. We hebben een extern fonds bereid gevonden om deze uitrol voor drie jaar te financieren. Een mooie manier om door te gaan op andere plekken in Nederland.

Een mooie manier om te laten zien dat vrijzinnig geloven iets van deze tijd is. Een manier van geloven die mee gaat met z’n tijd juist omdát ze niet denkt in dogma’s en opgeschreven overtuigingen, maar omdat ze de vrijheid van het individu benadrukt. Kortom: een geloof dat past bij ons, onze kinderen en onze kleinkinderen.

Jaap Marinus
projectmedewerker landelijk bureau Remonstranten

Zie ook

Nel Benschop – populair gerijmel
4 juni 2018

Nel Benschop – populair gerijmel

Altijd lag ‘Gouddraad uit vlas’, de eerste bundel van Nel Benschop uit 1967, ergens in de voorkamer van het huis in Den Haag waar ik opgroeide. Mijn moeder las haar gedichten graag en putte er veel troost uit, zoals veel mensen. Toen Benschop eindelijk een uitgever bereid vond haar gedichten uit te geven (ze liep al tegen de 50) werd die bundel een doorslaand succes… Lees verder

27 augustus 2018

Leven leren

Wie graag gedichten leest doet dit meestal tussen twee bundels in. Dus tussen die vooraf gaat en die volgt. Heb je zojuist de gedichten ondergaan van Rankine of Dickinson, of.. Lees verder