Redactioneel: Kwetsbaar Leven 2

Redactioneel: Kwetsbaar Leven 2

Uw hoofdredacteur krijgt regelmatig reacties op het blad. Zo hoorde ik van de week de opmerking: is het niet wat veel, twee recensies in één nummer bij het nieuwe boek van Christa Anbeek? In dit nummer zult u nog twee recensies vinden. En ook een bespreking van het boek Spelen met grenzen dat een reactie wil zijn op haar gedachtengoed. Uitgangspunt van uw redactie is dat op dit moment de theologie van de kwetsbaarheid – misschien niet tot ieders vreugde – centraal als remonstrants gedachtegoed in de etalage wordt gezet. Dan is het van belang dat iedereen zich daarover kan informeren en dat ook kritische geluiden daarbij een plek krijgen.
Terwijl in het vorige nummer een van de recensenten kritisch was over de coherentie van het boek en de ander het ‘tegenover’ uit de godsdienst node miste, leest u nu in de bespreking van Florus Kruyne (predikant én geestelijk verzorger) hoe het boek wellicht beter kan functioneren in een kring van geestelijke verzorgers, dan bij het gewone predikantschap. De hooggeleerde Laurens ten Kate (Universiteit voor humanistiek) plaatst het boek in de geschiedenis van de vraag naar het ultieme die in de afgelopen eeuw zo belangrijk is geworden. Tegelijkertijd benadrukt hij het volstrekt oneigentijdse van het werk wanneer Christa Anbeek de sprong maakt naar het spel als plek om herboren te worden. Dit alles dus zoals altijd om u als lezer zelf aan het denken te zetten!

Tenslotte vraag ik nog uw aandacht voor de berichten uit Dordrecht. Op zondag 11 november vindt daar een belangrijke bijeenkomst plaats. De plaatselijke remonstrantse en PKN gemeente organiseren een kerkdienst in de Grote Kerk. In tegenstelling tot 400 jaar geleden zijn we nu wel welkom. Het zou mooi zijn als velen gaan. Enkele grotere gemeenten hebben zelfs besloten om hun kerkdienst naar Dordrecht te verplaatsen.

Tjaard Barnard
Hoofdredacteur
barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Zie ook