Korte berichten
Foto: Karin de Roos

Korte berichten

Gemeente Dordrecht viert 400 jaar Synode. Doe mee!

Op 11 november om 11.00 uur organiseren de Grote Kerk-gemeente Dordrecht en de remonstrantse gemeente Dordrecht samen een dienst in de Grote Kerk van Dordrecht. Na 400 jaar reiken we elkaar de hand. 400 jaar geleden namelijk werd in deze kerk de Dordtse Synode geopend en in deze dienst willen we stilstaan bij de 400 jaar die er sindsdien verstreken zijn. Met elkaar willen we laten zien dat de Remonstranten er nog steeds zijn en dat het anno 2018 wel mogelijk is om samen te geloven, elkaar de vrijheid te gunnen om anders te denken en dat wij verdraagzaam naar elkaar kunnen luisteren zonder vooroordeel.  

Gemeente Dordrecht presenteert u een dagprogramma met ’s ochtends een binnenvaart van remonstranten in 17e eeuwse kledij en de kerkdienst, en ’s middags een bezoek aan musea over 400 jaar Synode en een concert in de remonstrantse kerk. Zij hopen dat u in groten getale aanwezig zult willen zijn.
Zie voor het programma: dordrecht.remonstranten.nl
Aanmelden kan via projecten@remonstrant.nl 

Diaconale dag 27 oktober
Wij wijzen u graag op de diaconale dag die op 27 oktober wordt gehouden in de remonstrantse kerk Naarden-Bussum. Graag wil Geloof en Samenleving met u overleggen hoe wij de diaconie in onze kerk kunnen versterken en hoe wij samenwerking en afstemming tussen G&S en lokale diaconieën kunnen bevorderen. Voor het volledige programma: zie de website diaconie.remonstranten.nl
Kom ook, uw inbreng kunnen we niet missen! Opgeven kan via het landelijk bureau Remonstranten, info@remonstranten.nl of tel. 030 – 2316970.  

Rectificatie
In het stuk over de vernieuwingsplekken uit de vorige AdRem is verkeerde informatie gegeven over de gemeente Eindhoven. De juiste informatie is dat Rachelle van Andel al per 1 september als vernieuwingspredikant is aangesteld. Bovendien zijn de taken niet zo strikt verdeeld als in het septembernummer weergegeven. Rachelle van Andel en Sigrid Coenradie zullen beiden aan de slag gaan met levensvragen die in Eindhoven leven.  

Preekwedstrijd
In het kader van het vierhonderdjarig bestaan van de Remonstranten verschijnt er weer een glossy. Vermoedelijke verschijning januari 2019. De redactie van deze glossy 2019 schrijft een preekwedstrijd uit. Zij nodigt remonstrantse predikanten en leken uit om een fenomenale preek te schrijven van maximaal 1200 woorden over de bijbeltekst
‘Sta in de vrijheid’ (Galaten 5). De ingestuurde preken worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.  

De prijswinnende preek wordt gepubliceerd in de glossy 2019. Naast de ultieme eer van dat feit, ontvangt de auteur een ingelijste afdruk van de cartoon die we voor de glossy laten maken.  

Uiterste inzenddatum is 26 oktober 2018.  Uw bijdrage aan deze prijsvraag kunt u sturen naar communicatie@remonstranten.org o.v.v. preekwedstrijd. Doe ook mee!  Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.   

Fout bij drukker
U heeft het natuurlijk gemerkt: in het vorige nummer van dit blad was het katern Geloof en Samenleving ingeniet in de AdRem zelf. Dat was niet de bedoeling. Wij hebben de drukker daar op aangesproken. Gelukkig is het katern door u gemakkelijk weer van de AdRem te scheiden.   

Diaconale dag 27 oktober
Wij wijzen u graag nogmaals op de diaconale dag die op 27 oktober wordt gehouden in de remonstrantse kerk Naarden-Bussum. Graag wil Geloof en Samenleving met u overleggen hoe wij de diaconie in onze kerk kunnen versterken en hoe wij samenwerking en afstemming tussen G&S en lokale diaconieën kunnen bevorderen. Voor het volledige programma: zie de website diaconie.remonstranten.nl
Kom ook, uw inbreng kunnen we niet missen! Opgeven kan via het landelijk bureau Remonstranten, info@remonstranten.nl of tel. 030 – 2316970.

Zie ook