Redactioneel: Kwetsbaar Leven
Foto: Allard Willemse

Redactioneel: Kwetsbaar Leven

Voor u ligt weer een nummer van uw lijfblad met een rijke verscheidenheid aan berichten. Veel aandacht besteden we aan het nieuwe boek van onze seminariumhoogleraar Christa Anbeek. Naar aanleiding van de geboorte van haar kleinzoon Joseph probeert zij een wending te maken in haar leven en denken. U vindt een interview met haar en een twee kritische besprekingen.

Ingevoegd bij dit blad vindt u een bezinningsbrief over voltooid leven. In het blad zijn daarom opgenomen een interview met Rutger Jan van der Gaag, een van de opstellers van deze brief en een artikel van Annemarieke van der Woude, predikante in Oosterbeek, die schrijft over de remonstrantse theologen Van Holk en (de jonge) Heering die al uitgebreid dachten over deze vragen.

Verder vindt u naast andere behartenswaardige artikelen (denkt uw redactie!) een column van de vorige algemeen secretaris die met veel wijsheid schrijft over zijn vertrek. Tussen de regels door klinkt enige zorg over het kerkgenootschap in onze huidige tijd.

Op de dag dat ik dit schrijf komt het Convent van predikanten samen om zich te buigen over een theologische benadering van leiding geven aan het kerkgenootschap vanuit een systemische benadering. Zou een kerkgenootschap te vergelijken zijn met een gezin waarin zich soms ook wel eens moeilijkheden voordoen? Ongetwijfeld. Gelukkig mogen we in een kerk hopen dat het niet allemaal van ons afhangt. We vieren tenslotte dit jaar dat we 400 jaar bestaan. Het thema voor de grote herdenkingsdienst op 3 maart 2019 is nog niet vastgesteld, maar misschien zou het moeten worden: ‘tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen’.

Tjaard Barnard
Hoofdredacteur,
barnard@remonstrantenrotterdam.nl

 

Zie ook