Redactioneel Vreest niet
Foto: Allard Willemse

Redactioneel Vreest niet

Voor het laatst heeft u de ‘dunne AdRem’ in uw handen. Begin februari verschijnt ‘de dikke AdRem’ voor het eerst. Er verschijnt dus geen januarinummer meer. Uw redactie denkt uitgebreid na over nieuwe thema’s en nieuwe rubrieken. Als altijd willen we u op de hoogte houden van wat er leeft bij de Remonstranten en daarbuiten. We willen een blad maken dat boeiend is voor bestaande en voor nieuwe remonstranten. Een blad dat u niet alleen graag uit het plastic haalt, maar ook op uw koffietafel gereed legt voor uw familie en vrienden. Een blad dat de achtergronden achter de actualiteit van zingeving niet schuwt, maar daarin ook verdieping probeert te bieden.

In dit kerstnummer staat de boodschap van de engelen centraal: vreest niet! Het is de centrale boodschap van het christendom genoemd. Hoe ga je eigenlijk met (existentiële) angst om? Lukt het om die boodschap van de engelen niet alleen te horen, maar ook een plek te geven in je leven?

Tenslotte wil ons blad ook ruimte bieden voor discussie over wat er in onze geloofsgemeenschap leeft. Een prikkelende column in het vorige nummer heeft bereikt wat de bedoeling was: discussie! Zo vindt u nu een reactie op de stelling dat de kerk zich bij haar ‘core business’ moet houden: de kerk moet juist breder kijken en alle ruimte bieden voor nieuwe benaderingen. Aan u als lezer om er het uwe van te denken. Is dat tenslotte niet wat het remonstrantisme beoogt: juist door gesprek, vanuit these en antithese verder komen in de zaken die ons zo ter harte gaan. Juist in die openheid voor gesprek, voor het besef dat je uit tegenstellingen verder kunt komen, zit onze eigenheid.

Tjaard Barnard
hoofdredacteur, barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Het volgende nummer van AdRem verschijnt op 4 februari 2020. Op de voorkant treft u Freek de Jonge aan.

 

Zie ook