Miniatuur: Donderdagochtend in het verpleeghuis
Foto: saintsinnerseeker.net

Miniatuur: Donderdagochtend in het verpleeghuis

Zeven bewoners en ik hebben zich gegroepeerd rond de tafel in de schemerige hal tussen twee ‘kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie.’ Ik heb iedereen met de voornaam begroet en de hand geschud en de nepkaars aangezet. Ze hebben er zin in. Even uit de sleur van alledag. Het thema voor vandaag is ‘Handen’.

We praten over onze handen, kijken ernaar en vertellen wat je daar zoal mee doet.

Na het opnoemen van alle dagelijkse verrichtingen zoals eten, wassen, haren kammen,  roept Gerard dat je er de koeien mee melkt. Hij ondersteunt dit met de bijbehorende bewegingen met de handen. Dit wordt grif herkend door de groep, bestaande uit boeren en tuinders. Gerard komt op dreef en meldt dat boer Jansen altijd zijn koeien molk onder het zingen van het lied ‘Maria is ons midden.’

Hoe heurt het?
Tante Jo reageert als door een wesp gestoken: een Marialied in een koeienstal, dat kan niet! Zij weet hoe het hoort, want ze zong 50 jaar in het Gregoriaans Koor, waste vele jaren de gewaden van de priester en al het linnen uit de kerk en heeft voor dit alles een pauselijke onderscheiding gekregen, die zij altijd op de revers van haar diverse gebloemde blouses draagt.

Maar Gerard blijft bij zijn verhaal van de boer, de koeien en het Marialied en een en ander dreigt te escaleren aan de zen-tafel-met-kaars.  Hoe uit deze impasse te komen?

Compromis
Ik meld terecht dat ik niet weet hoe dat lied gaat, ik ken het niet. Nadat ik door een paar mensen meewarig word aangekeken vanwege zoveel onnozelheid, wordt tot mijn verrassing én ontroering het lied door zeven kelen ingezet en van begin tot eind vol overtuiging gezongen. ‘Ik kan me voorstellen dat de koeien heel rustig werden van dit lied en dat zij zich zonder problemen lieten melken’,  is het compromis dat ik in de groep gooi en waar iedereen zich in vinden kan.

Nadat tante Jo een solo zingt van ‘Ave Maria’ en iedereen een heerlijke handcrème krijgt ingemasseerd in de eeltige werkhanden, nemen we afscheid met een welgemeende handdruk.

Maya Walburg
Geestelijke verzorger, lid van remonstrantse gemeente Alphen a/d Rijn

 

Zie ook