Korte berichten

Korte berichten

Mensen
Veel wisselingen in het predikantencorps. Laura van Asselt is per 1 december voor 0,15 fte aangesteld in Alphen a/d Rijn. Zij blijft daarnaast predikant in Leiden. Boskoop heeft ook een nieuwe predikant. Per 1 januari is daar proponent Sandra van Zeeland – van Cassel aangesteld voor 0,15 fte. Martijn Junte vervult per 1 januari een interimpositie als predikant in Schoonhoven voor 0,1 fte. En tenslotte:  Marthe de Vries komt weer terug bij de Remonstranten. Zij heeft haar functie bij de NPB in Wassenaar opgegeven om predikant te worden in de Geertekerk in Utrecht. Zij heeft daar een aanstelling van 0,8 fte. Haar intrededienst is geweest op 20 januari.

Op het landelijk bureau zijn onlangs twee personen op tijdelijke contracten aangesteld.  Jeanette Woudstra functioneert in ieder geval tot de zomer 2019 als projectsecretaris voor de Commissie 400 jaar Remonstranten. Julia Shamojan is per 1 januari 2019 voor een periode van een jaar aangesteld als diaconaal werker voor Geloof & Samenleving. Haar taak is om de wisselwerking tussen G&S en de gemeentelijke diaconieën te ontwikkelen en uit te bouwen.

 Dankdienst in Rotterdam

Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor de grote kerkdienst die we in Rotterdam willen houden bij het 400 jarig bestaan van de Remonstrantse Broederschap. Op zondag 3 maart om 15.00 uur begint deze jubileumdienst. Hoe geweldig zal het zijn om in een volle kerk dit gezamenlijk te beleven. Voorgangers zijn prof. Christa Anbeek, dr. Tjaard Barnard (preek), dr. Koen Holtzapffel en ds. Joost Röselaers. U hoeft zich niet aan te melden, maar komt u wel royaal op tijd, want we hopen dat het druk zal worden. Als u er bent, loopt u dan ook direct door naar de galerijen. U heeft daar een geweldig uitzicht en daardoor zal er beneden genoeg ruimte zijn voor de mensen die wat minder goed ter been zijn.

Het thema van de dienst zal zijn: sta in de vrijheid (naar Galaten 5). Een cantate gecomponeerd door Willem van Twillert en gedicht door Sytze de Vries zal klinken. Na afloop van de dienst is er de gelegenheid elkaar met een drankje nog te ontmoeten. U begrijpt: u kunt en wilt niet ontbreken!

 Nominatie beste spirituele boek 2019

Het nieuwe boek van remonstrants hoogleraar Christa Anbeek Voor Joseph en zijn broer is genomineerd voor het beste spirituele boek van het jaar. Het gaat om een publieksjury dus het is zaak zo veel mogelijke stemmen te vergaren. Breng ook uw stem uit op op: http://www.maandvandespiritualiteit.nl/bestespiritueleboek/

Dat kan nog tot 10 februari 2019.

De dag dat God 10 jaar werd
Kees is 10 jaar en komt uit een protestants nest. Hij zit op de School met den Bijbel. Zijn hoofd zit vol verhalen. En met bezorgdheid over de wereld. De wereld, die hij natuurlijk wil redden. Kees droomt van een wereld die klopt. En over zichzelf als held.

Tot zijn vader zegt: dromen zijn niet rendabel.  Zoveel verhalen in dat kleine koppie.

Hoe overleeft het kind tussen droom en realiteit?
U begrijpt: Kees van der Zwaard heeft een nieuwe voorstelling. Première: 7 februari 2019

Voor een actuele speellijst zie: www.keesvanderzwaard.nl

Vrijzinnige lezing
Op 15 maart om 20.00 uur wordt in de Geertekerk Utrecht weer de jaarlijks vrijzinnige lezing gehouden. De Britse theoloog Theo Hobson spreekt daar over het thema ‘Kan liberaal christendom gereanimeerd worden?’ Opgave via devrijzinnigelezing.nl

 

Zie ook