Redactioneel: Van alles en nog wat
Foto: Allard Willemse

Redactioneel: Van alles en nog wat

Meestal probeert uw redactie u een blad mee te geven met een centraal thema. Niet altijd lukt dat. Dan is er een te grote verscheidenheid aan onderwerpen die op dat moment – in onze ogen –  relevant zijn om dat te doen. Dat is ook in dit nummer zo. Als altijd proberen we die zaken te bespreken die op dit moment spelen binnen onze geloofsgemeenschap of in de wereld van vandaag. Stof tot nadenken, daar gaat het ons om. Want eenvoudige antwoorden zijn er al genoeg in deze wereld.

Vandaag treft u artikelen aan over het kerkasiel in Den Haag. Peter Korver is in de geschiedenis gedoken en vertelt over de achtergronden. André Meiresonne legt openlijk zijn ambivalentie voor u neer. Claartje Kruijff, vernieuwingspredikante in de gemeente Naarden-Bussum, vertelt ons via een geblondeerde jonge kok uit Oostenrijk over haar werk. Van buiten kijkt de theoloog en communicatiedeskundige Jan Willem Wits naar onze campagne. Wat gebeurt (of gebeurde?) daar eigenlijk? Kritisch en betrokken houdt hij ons een spiegel voor. Op 14 januari van dit jaar presenteerde professor Fred van Lieburg onder veel belangstelling van Remonstranten de digitalisering van een geschrift van Eduard Poppius, een ooggetuigenverslag van de Synode. Wie dat leest, voelt hoe fel, maar ook hoe autonoom de toenmalige Remonstranten waren. (Google op Poppius en DBNL en u zit midden in een prachtig Historisch Verhaal.) Tenslotte sprak uw redactie met ds. Harry Brandsma. Zijn gezondheid dwong hem tot het stoppen als gevangenispredikant. Als altijd is Harry bereid enige knuppels in het remonstrantse hoenderhok te gooien. Kortom: het gaat deze maand ergens over!

In maart moet u het zonder ons doen. Dan ontvangt u de glossy Get Out. Houd de brievenbus in de gaten.

Vorige maand heb ik u met een aparte brief gevraagd om een financiële bijdrage voor dit blad. Zeer dankbaar zijn we voor uw royale bijdragen. Als u nu net zo slordig bent als uw hoofdredacteur, heeft u misschien de acceptgiro nog even laten liggen of bent u die inmiddels kwijtgeraakt. In het colofon vindt u dan nog onze bankrekening. Alvast dank!

Tjaard Barnard
hoofdredacteur,
barnard @remonstrantenrotterdam.nl

Zie ook