Vrijheid

Kan juist vrijheid soms tot onvrijheid leiden?

Word vriend
Vrijheid
Vrijheid

Voor remonstranten is vrijheid een kernwaarde. De leus luidt ‘Remonstranten – voor een vrij en verdraagzaam christendom’. Daarmee is allereerst vrijheid van geloven bedoeld. Vrijzinnig geloven, dat lijkt vooral heel veel niet geloven, niet in regels, niet in voorschriften, niet in dogma’s, misschien zelfs niet in God. Wat geloven remonstranten dan wel? En hoe denken ze over vrijheid?

God had de mensen zo lief en vertrouwde hen zo dat ze veel vrijheid hebben gekregen. Die kunnen we het best besteden om, zo staat in de beginselverklaring, ‘God te eren en te dienen’. Vrij vertaald: om mee te werken aan een betere wereld. Heb uw naaste lief als uzelf, zegt Paulus verderop in de bijbel. Gebruik je vrijheid op een positieve manier, als vrijheid tót.

30 september 2019

Vrijheid kan niet zonder structuur en dienstbaarheid aan elkaar

Er valt heel veel te zeggen over de theologische twistpunten ten tijde van de Nederlandse godsdienststrijd in de zeventiende eeuw: over de leer van de uitverkiezing of voorbeschikking, over de ervaring van genade en onze menselijke verantwoordelijkheid, over hoe je naar het werk van Jezus kijkt. .. Lees verder

3 april 2019

Vrijheid is overwonnen angst

Voor remonstranten is vrijheid een kernwaarde. Angst is een noodzakelijke doorgangsfase naar de verovering van vrijheid. Gebruik vervolgens die vrijheid op een positieve manier, als vrijheid tót….. Lees verder

De paradox tussen vrijheid en onvrijheid

Er is een paradox tussen het gevóel van vrijheid en de realiteit van onvrijheid. Want wat is vrijheid eigenlijk in essentie?

Lees meer over De paradox tussen vrijheid en onvrijheid

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang meer informatie over de kernwaardes van de Remonstranten.
Inschrijven

Angst als bedreiging van vrijheid

Het klinkt paradoxaal: de angst om vrijheid te verliezen vormt in zichzelf een bedreiging van die vrijheid. Vrijheid wordt door ieder individu begeerd, maar tegelijkertijd zit er in ieder mens angst voor vrijheid. Vooral angst voor de vrijheid van anderen.

Lees meer over Angst als bedreiging van vrijheid

Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde

Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde

Angst is een noodzakelijke doorgangsfase naar de verovering van vrijheid – Kierkegaard

Angst is een noodzakelijke doorgangsfase naar de verovering van vrijheid – Kierkegaard

Bijeenkomst over de 5 V’s: vrijheid tussen individu en gemeenschap

In debat met Geert Jan Blanken aan de hand van Kierkegaard’s angst voor de vrijheid. In het kader van de 5 v’s is er op 17 september in Eindhoven een debat over vrijheid. Remonstranten hechten aan vrijheid. Hun leuze: voor een vrij en verdraagzaam christendom. Hun geloof is veelal een individuele keuze. Veel remonstranten zijn.. Lees verder

Glossy ‘Get Out’

Ter gelegenheid van ons 400-jarig jubileum brachten we een glossy uit met de titel ‘Get Out!’

Bestellen
15 april 2019

Overweging: Vrij ben je niet zomaar

Toen Jezus een jaar of 27 was, trok er een zeer bevlogen aparteling door de streken van Gallilea. Hij had een ruige kameelharen mantel aan en leefde op en sprinkhanendieet… Lees verder

2 mei 2019

Vrijheid bevrijden uit het keurslijf van individualisme en ondernemerschap

5 mei 2019: het woord vrijheid klinkt weer overal. Nederland herdenkt blij zijn bevrijding van de nationaalsocialistische terreur, 74 jaar geleden. Laten we zeggen: er ligt een mensenleven tussen dat historische moment in 1945 en nu. Hoe staat het zo veel jaren later met de vrijheid?.. Lees verder