Column: Gaat verder in de vrijheid…

Column: Gaat verder in de vrijheid…

Foto: Sjaak Kempe

Ergens in de jaren ’80 berekende ik dat in 2003 de laatste remonstrant het licht zou uitdoen. De afname van het getal aan leden en vrienden ging snel – lineair op weg naar het einde. Als ik nu de Utrechtse Geertekerk binnenstap ontmoet ik daar volop vernieuwing. Steeds nieuwe gezichten. Steeds zinnige ontmoetingen. Een venster op het leven – op de wereld – op jezelf!

De afgelopen jaren ontmoette ik in de cursus ‘Dwarsgeloven’ (algemene geloofsoriëntatie) vele tientallen mensen, op zoek naar een bezield verband. Mensen die zijn afgeknapt op andere kerken – op het dwingende, het hiërarchische. Of mensen die – na een zoektocht in boeddhisme of humanisme – de verbinding gingen missen met andere lagen van het bestaan.

Sluis

Remo’s – laten wij ons bewust blijven dat wij een sluis kunnen zijn. Een sluis tussen enerzijds een samenleving met een doorschietend individualisme. En anderzijds de oefenplaats om in verbinding te komen met ‘…… wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten…’  Het citaat komt uit de geloofsbelijdenis, opgesteld door ons Convent van Predikanten in 2006. Prachtig stuk. Dat begint – hoe remonstrants! – bij de mens zélf – bij het humanum. En het eindigt met de belofte van een Verbond – over alle tijd en plaats heen…..

Zo moet en kán ook onze missie zijn: niet de theologie is het uitgangspunt, niet de dogmatiek, niet De Waarheid….. maar de mens op zoek naar verbinding, naar een bedding, naar oude bronnen en verhalen…..

God niet gevonden in orthodoxie

Gaat dus verder in de vrijheid, remo’s …. In respect voor ál die bestuurders en voorgangers die de afgelopen jaren, tegen de stroom van a-religie in, koers hebben gehouden. In de overtuiging dat God niet gevonden wordt in orthodoxie: in één juiste leer die anderen uitsluit. Onze geloofstafel – ook die van brood en wijn – staat open voor iedereen……

 

Jan-Willem Nieuwenhuijsen
Gemeentelid Utrecht, algemeen secretaris van 1982 – 1989

Zie ook

Nooit te oud voor een gelukkige jeugd
28 mei 2019

Nooit te oud voor een gelukkige jeugd

‘Alleen eten is eenzaamheid. Saai en ongezellig. Juist als je iets wilt delen. Dan val je in een gat. Als student vond ik het al een hel om alleen te eten – zeker in het weekend, wanneer je juist behoefte hebt aan contact… Lees verder

Het gezicht van Janny Harmsen
22 mei 2019

Het gezicht van Janny Harmsen

Doesburg? Ja Doesburg! Een stabiele remonstrantse gemeente van 75 leden en vrienden. Wat aanwas door de campagne. Maar oud, veel tachtigers. Janny Harmsen (1938) is er een van de drijvende krachten. Maar wie neemt het stokje over?.. Lees verder