Mijn God laat vrouwen voorgaan

 

 

Word vriend
Mijn God laat vrouwen voorgaan
Foto: Vladimir Pustovit

Vrouwen

Mijn God laat vrouwen voorgaan

De positie van vrouwen in de kerk is de afgelopen eeuw sterk verbeterd. In veel kerken – ook bij de Remonstranten – kunnen vrouwen als voorganger aan het werk. Dat neemt niet weg dat de christelijke godsdienst van oudsher een mannenbolwerk is. Die kijk op vrouwen gaat gepaard met mannelijke godsbeelden en een eenzijdige kijk op gender. Mijn God laat vrouwen voorgaan is een appèl om dat te doorbreken. Om achter vrouwen te staan waar ook ter wereld en wat zij ook geloven. We sluiten met de Preek van de Week aan op Internationale Vrouwendag.

  • Blijf op de hoogte

    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

God als overheersende man is een projectie en vrouwen moeten zich dit beeld toe-eigenen en het transformeren om hun eigen positie te versterken. – Mary Daly

God als overheersende man is een projectie en vrouwen moeten zich dit beeld toe-eigenen en het transformeren om hun eigen positie te versterken. – Mary Daly
3 maart 2016

Preek van de week: mijn God laat vrouwen voorgaan

Een paar weken geleden draaide in het filmhuis de film Suffragette. Het verhaal speelt zich af in een Engelse stad rond een wasserij, in het begin van de vorige eeuw. De vrouwen maken lange werkdagen en krijgen een lager loon dan de mannen. De baas geeft hun zonder betaling extra klussen buiten werktijd en hij doet met hen wat hij wil; hij laat zich bevredigen door de jongste werkneemsters en als je weigert lig je eruit en heb je geen inkomen, geen brood… Lees verder

Mijn God laat vrouwen voorgaan

Vrouw in het ambt

Een vrouw op de kansel is langzamerhand geen unicum meer in kerken. Toch blijft het in veel kerkgenootschappen een gevoelig punt.

Lees meer over Vrouw in het ambt

14 maart 2016

Over het bed en de vrouw

Eerst een intellectuele zoektocht naar de taal van de bijbel en daarna naar ‘Knielen op een bed violen’.. Lees verder

Vrouwenemancipatie

Hoe denken de Remonstranten over vrouwenemancipatie? Het is een belangrijk aandachtspunt geweest binnen het remonstrantse gedachtegoed.

Lees meer over Vrouwenemancipatie

Feministische theologie

Bij de remonstranten kan God ook een vrouwelijke God zijn en ook als zodanig worden aangesproken. Welke inzichten levert het op wanneer je de Bijbel vanuit vrouwelijk perspectief leest en interpreteert?

Lees meer over Feministische theologie

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Er zijn veel verschillen tussen mannen en vrouwen: ‘Mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus’.

Lees meer over Verschillen tussen mannen en vrouwen