Mijn God begon met de oerknal

Word vriend
Mijn God begon met de oerknal
Foto: Carl Milner

Wetenschap

Mijn God begon met de oerknal

Als natuurwetenschapper die deelneemt aan experimenten op CERN in Geneve, onderzoek ik de oerknal en probeer de vragen over de werking ervan te beantwoorden. We komen allemaal voort uit de oerknal: uit de energie, het licht en de materie die toen is gevormd. Kijken we ‘s nachts naar de hemel dan reizen we terug in de tijd, zien planeten, sterren en ervaren de grootsheid en schoonheid van de kosmos. Precies deze ervaring is verwoord in het scheppingsverhaal van de bijbel. Het verhaal hoeven we volgens mij niet letterlijk “voor waar” te nemen, maar de grote lijn sluit goed bij aan het moderne wetenschappelijke beeld. – Peter Kluit, remonstrant uit Haarlem

  • Blijf op de hoogte
    Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
22 december 2020

Livestreams vanuit gemeenten

Verschillende gemeentes streamen hun kerkdiensten. De links geleiden naar de betreffende pagina’s van de gemeente waar u kunt inloggen… Lees verder

22 oktober 2018

Bewijs. Het wezen ‘God’ bestaat!

De VU-filosoof René van Woudenberg won een prijsvraag over de vraag of wetenschap ruimte laat voor religie… Lees verder

Op welke dag van het jaar gaan we de oerknal vieren? – Loesje

Op welke dag van het jaar gaan we de oerknal vieren? – Loesje
7 januari 2016

De preek van de week: mijn God begon met de oerknal

Mijn God begon met de oerknal. Schiep God de oerknal of hebben wij zelf God geschapen. De preek van de week op zondag 10 januari gaat hierover. Tjaard Barnard, predikant in Rotterdam en rector van het Remonstrants Seminarie nodigt je uit om zijn gedachten hierover te lezen… Lees verder

Scheppingsverhaal

In Genesis 1 lees je dat God de dieren schiep voor hij mensen schiep. Hoe gaan wij om met dieren als onderdeel van de schepping?

Lees meer over Scheppingsverhaal

Godsdienstwetenschap

Waar gaat moderne godsdienstwetenschap over? C.P. Tiele was èèn van de godsdienstwetenschappers van het eerste uur was, en dat is geen toeval.

Lees meer over Godsdienstwetenschap

Mijn God begon met de oerknal
7 januari 2016

We komen allemaal voort uit de oerknal

De oerknal is een van de meest fascinerende gebeurtenissen. Daarmee is het heelal begonnen: geschapen in een lichtflits en verder ontwikkeld in een langdurig proces van miljarden jaren… Lees verder

Geloof en wetenschap

De Remonstranten hebben nooit geloofd in een scheiding van geloof en wetenschap. Met deze opvatting nemen de Remonstranten een bijzondere positie in.

Lees meer over Geloof en wetenschap

Polarisatie van geloof en wetenschap

Dat wetenschap en geloof elkaar automatisch uitsluiten is een opvatting waar de remonstranten niet in meegaan. Sterker nog: ze geloven helemaal niet in die polarisatie van geloof en wetenschap. Dat wetenschap beter zou zijn dan religie of andersom juist geloof de wetenschap overtreft, zijn allebei beweringen waar een remonstrant niets mee kan. Liever kijken remonstranten naar wat geloof en wetenschap met elkaar verbindt.

Lees meer over Polarisatie van geloof en wetenschap

Er is meer tussen hemel en aarde

Wetenschap is een groot goed, maar ze bestrijkt niet alle gebieden van kennis en ze heeft ook niet alle antwoorden. Veel mensen ervaren dat er meer is dan het (zintuiglijk) waarneembare, dat er meer is dan hemel en aarde. Soms vertaalt zich dat in de vraag ‘bestaat God?’ of de stelling ‘God bestaat’. Of algemener:

Lees meer over Er is meer tussen hemel en aarde

Religiewetenschappen

Bij religiewetenschappen gaat het om de objectieve benadering van religie als cultureel verschijnsel. “Alle spreken over boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van boven te komen”.

Lees meer over Religiewetenschappen

13 januari 2016

Hoe pas ik in het systeem?

Is geloven zoiets als een poëtische reactie op en verwerking van de wonderlijke werkelijkheid die ons omgeeft? Daar zou je eens over kunnen nadenken… Lees verder