Vrijheid

Kan juist vrijheid soms tot onvrijheid leiden?

Word vriend
Vrijheid

Vrijheid

Voor remonstranten is vrijheid een kernwaarde. De leus luidt ‘Remonstranten – voor een vrij en verdraagzaam christendom’. Daarmee is allereerst vrijheid van geloven bedoeld. Vrijzinnig geloven, dat lijkt vooral heel veel niet geloven, niet in regels, niet in voorschriften, niet in dogma’s, misschien zelfs niet in God. Wat geloven remonstranten dan wel? En hoe denken ze over vrijheid?

God had de mensen zo lief en vertrouwde hen zo dat ze veel vrijheid hebben gekregen. Die kunnen we het best besteden om, zo staat in de beginselverklaring, ‘God te eren en te dienen’. Vrij vertaald: om mee te werken aan een betere wereld. Heb uw naaste lief als uzelf, zegt Paulus verderop in de bijbel. Gebruik je vrijheid op een positieve manier, als vrijheid tót.

  • Blijf op de hoogte
    Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
22 december 2020

Livestreams vanuit gemeenten

Verschillende gemeentes streamen hun kerkdiensten. De links geleiden naar de betreffende pagina’s van de gemeente waar u kunt inloggen… Lees verder

23 september 2021

‘We moeten het over de grenzen van onze vrijheid hebben’

Jaap Smit is hoofdspreker bij de remonstrantse Tolerantielezing op 30 september vanaf 20.00 uur. Hij is Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en opgeleid als theoloog. En dat is te merken in de lezing die hij voor ons gaat geven. ‘Groot denken over moraal is nodig’.. Lees verder

30 juli 2020

Staat dan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt

Als je de kerk in Den Haag binnenkomt, zie je recht voor je een tekst geschilderd op de muur. Het is een zin uit de brief aan de Galaten: Staat in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Een tekst uit de brief die de apostel Paulus schreef aan de gemeente in de landstreek Galatië,.. Lees verder

Vrolijk leven in de vrijheid van van God

De Oud-Katholieke Kerk heeft een nieuwe aartsbisschop van Utrecht gekozen. Bernd Wallet werd aangewezen door een afvaardiging van priesters en synodeleden van het bisdom… Lees verder

4 mei 2020

Over niet-vergeten

We mogen de mensen die zijn gestorven in de oorlog niet vergeten. Met onze aandacht lukt het ons een persoon uit het duister te tillen… Lees verder

5 mei 2020

Verlangen naar vrijheid! Een overlevende uit de oorlog vertelt

Nu 75 jaar geleden zijn we in Nederland bevrijd van een bezetting die vijf lange jaren heeft geduurd. Ikzelf beleefde die bevrijding
anders en daar wil ik u over vertellen… Lees verder

27 januari 2020

De Holocaust krijgt een begrijpelijk gezicht door dat ene Joodse vermoorde kind #Auschwitz

Vijf jaar ben ik betrokken geweest bij het joodse gedenken van de Shoah in Rotterdam. Ik was gevraagd om voorzitter te zijn van een club die een kindermonument maakte, een monument met daarop de namen van alle vermoorde joodse kinderen uit Rotterdam… Lees verder

2 mei 2019

Vrijheid bevrijden uit het keurslijf van individualisme en ondernemerschap

5 mei 2019: het woord vrijheid klinkt weer overal. Nederland herdenkt blij zijn bevrijding van de nationaalsocialistische terreur, 74 jaar geleden. Laten we zeggen: er ligt een mensenleven tussen dat historische moment in 1945 en nu. Hoe staat het zo veel jaren later met de vrijheid?.. Lees verder

Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde

Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde

De paradox tussen vrijheid en onvrijheid

Er is een paradox tussen het gevóel van vrijheid en de realiteit van onvrijheid. Want wat is vrijheid eigenlijk in essentie?

Lees meer over De paradox tussen vrijheid en onvrijheid

30 september 2019

Vrijheid kan niet zonder structuur en dienstbaarheid aan elkaar

Er valt heel veel te zeggen over de theologische twistpunten ten tijde van de Nederlandse godsdienststrijd in de zeventiende eeuw: over de leer van de uitverkiezing of voorbeschikking, over de ervaring van genade en onze menselijke verantwoordelijkheid, over hoe je naar het werk van Jezus kijkt. .. Lees verder

Parabels van vrijheid 

Van de zeventiende eeuw af waren remonstranten kampioenen van de vrije wil en de eigen keuze. Dat had oorspronkelijk met kwesties van geloofsleer en kerkbestuur te maken. Sindsdien is veel veranderd. Onze samenleving heeft breed aanvaard dat mensen een vrije wil hebben die gerespecteerd moet worden… Lees verder

Column: Gaat verder in de vrijheid…

Ergens in de jaren ’80 berekende ik dat in 2003 de laatste remonstrant het licht zou uitdoen. De afname van het getal aan leden en vrienden ging snel – lineair op weg naar het einde. Als ik nu de Utrechtse Geertekerk binnenstap ontmoet ik daar volop vernieuwing… Lees verder

Angst is een noodzakelijke doorgangsfase naar de verovering van vrijheid – Kierkegaard

Angst is een noodzakelijke doorgangsfase naar de verovering van vrijheid – Kierkegaard
3 april 2019

Vrijheid is overwonnen angst

Voor remonstranten is vrijheid een kernwaarde. Angst is een noodzakelijke doorgangsfase naar de verovering van vrijheid. Gebruik vervolgens die vrijheid op een positieve manier, als vrijheid tót….. Lees verder

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang meer informatie over de kernwaardes van de Remonstranten.
Inschrijven

Glossy ‘Get Out’

Ter gelegenheid van ons 400-jarig jubileum brachten we een glossy uit met de titel ‘Get Out!’

Bestellen
15 april 2019

Overweging: Vrij ben je niet zomaar

Toen Jezus een jaar of 27 was, trok er een zeer bevlogen aparteling door de streken van Gallilea. Hij had een ruige kameelharen mantel aan en leefde op en sprinkhanendieet… Lees verder

Angst als bedreiging van vrijheid

Het klinkt paradoxaal: de angst om vrijheid te verliezen vormt in zichzelf een bedreiging van die vrijheid. Vrijheid wordt door ieder individu begeerd, maar tegelijkertijd zit er in ieder mens angst voor vrijheid. Vooral angst voor de vrijheid van anderen.

Lees meer over Angst als bedreiging van vrijheid