Foto: Gonzalo G. Useta

Geluk

Mijn God gelooft in mij

Welk beeld van God heb ik als ik zeg: ‘Mijn God gelooft in mij?’ In iemand geloven heeft voor mij alles te maken met zien en gezien worden. Een belangrijk thema in de bijbel. Een heel belangrijk thema in ons dagelijks leven. Net zoals niet gezien zijn. Niet gezien zijn doet een mens scheefgroeien. Niet gekend zijn in wie je van binnen bent, is één van de pijnlijkste en misschien zelfs wel een verwoestende ervaring. Soms groeit een mens scheef aan vreselijke omstandigheden: in een oorlogssituatie, door misbruik, als niet gewenst kind in een disfunctioneel gezin en soms groeit een mens scheef bij goedbedoelende ouders die de aard of de geaardheid van hun kind niet begrijpen. Of ouders projecteren al hun hoop en verwachting in het kind: ‘Kees moet later de zaak overnemen’, maar Kees wil eigenlijk balletdanser worden en hij voelt zich doodongelukkig in de zaak. Dat doet van alles met het zelfbeeld van een mens, maar ook – denk ik – met het beeld dat hij of zij heeft van de werkelijkheid en eventueel met een beeld van God. – Roos Ritmeester, predikant van de remonstrantse gemeenten in Schoonhoven en Oude Wetering

  • Blijf op de hoogte
    Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
18 februari 2016

Preek van de week: mijn God gelooft in mij

Toen de Remonstranten in 2014 het plan opvatten voor een reclamecampagne, had ik daar grote moeite mee. Reclame maken vo
Mijn God gelooft in mij
22 december 2015

Mijn God gelooft in mij

18 februari 2016

Zeven zonden

‘Mijn God gelooft in mij’ is een frase die je kunt interpreteren als arrogant. Als op-de-borst-klopperij, als hoogmo
7 april 2016

Heb uw naaste lief

Als je comfortabel bent met jezelf kun je pas wat voor anderen betekenen en respect hebben voor andere mensen en meninge
5 juli 2016

Worden wie je bent

Durf jij te accepteren Gods schepsel te zijn en te worden wie je bent? Als God in jou gelooft, zou je dat dan zelf ook n
31 augustus 2016

Mindfulness

Lichaamscultuur en vergeestelijking verhouden zich meer tot elkaar dan je zou denken. Het is mindfulness voor het hele l
31 juli 2018

Over een God die steeds doorzichtiger wordt

Wat ik geloof? Laten we eens wat praten. Ik kan zonder aarzeling tegen je zeggen dat ik geloof. Daarover verbaas ik me o
22 november 2018

Sinterklaas bestaat wel – en God dus ook

In een prijswinnend essay betoogt René van Woudenberg dat het aannemelijk is dat God bestaat. Er is immers teveel orde
5 december 2019

Net als Sint en Piet, God bestaat helemaal niet

Weet je nog, die toornige oudtestamentische god, waarmee je misschien wel bent groot gebracht? ‘Want Ik, de Here, uw G