Mijn God gelooft in mij

 

 

 

Word vriend
Mijn God gelooft in mij
Foto: Gonzalo G. Useta

Geluk

Mijn God gelooft in mij

Welk beeld van God heb ik als ik zeg: ‘Mijn God gelooft in mij?’ In iemand geloven heeft voor mij alles te maken met zien en gezien worden. Een belangrijk thema in de bijbel. Een heel belangrijk thema in ons dagelijks leven. Net zoals niet gezien zijn. Niet gezien zijn doet een mens scheefgroeien. Niet gekend zijn in wie je van binnen bent, is één van de pijnlijkste en misschien zelfs wel een verwoestende ervaring. Soms groeit een mens scheef aan vreselijke omstandigheden: in een oorlogssituatie, door misbruik, als niet gewenst kind in een disfunctioneel gezin en soms groeit een mens scheef bij goedbedoelende ouders die de aard of de geaardheid van hun kind niet begrijpen. Of ouders projecteren al hun hoop en verwachting in het kind: ‘Kees moet later de zaak overnemen’, maar Kees wil eigenlijk balletdanser worden en hij voelt zich doodongelukkig in de zaak. Dat doet van alles met het zelfbeeld van een mens, maar ook – denk ik – met het beeld dat hij of zij heeft van de werkelijkheid en eventueel met een beeld van God. – Roos Ritmeester, predikant van de remonstrantse gemeenten in Schoonhoven en Oude Wetering

  • Blijf op de hoogte

    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zolang we dromen, van ’t geluk dat ergens op ons wacht – André Hazes

Zolang we dromen, van ’t geluk dat ergens op ons wacht – André Hazes
18 februari 2016

Preek van de week: mijn God gelooft in mij

Toen de Remonstranten in 2014 het plan opvatten voor een reclamecampagne, had ik daar grote moeite mee. Reclame maken voor je eigen clubje, dat vond ik niet alleen zeer on-remonstrants, ik vond het eigenlijk voor geen enkel kerkgenootschap passend. Toen de inhoud van de campagne bekend werd: de posters met de uitspraken over ‘Mijn God…’.. Lees verder

Mijn God gelooft in mij

Zeven zonden

‘Mijn God gelooft in mij’ is een frase die je kunt interpreteren als arrogant. Als op-de-borst-klopperij, als hoogmoedigheid, als ijdelheid. Regelrecht een hoofdzonde; de eerste, die ‘suberbia’ wordt genoemd. Maar juist wanneer je ‘God gelooft in mij’ plaatst tegen de achtergrond van het begrip ‘zonde’ krijgt deze slogan een andere lading.

Lees meer over Zeven zonden

Heb uw naaste lief

Als je comfortabel bent met jezelf kun je pas wat voor anderen betekenen en respect hebben voor andere mensen en meningen. Heb uw naaste lief.

Lees meer over Heb uw naaste lief

5 juli 2016

Worden wie je bent

Durf jij te accepteren Gods schepsel te zijn en te worden wie je bent? Als God in jou gelooft, zou je dat dan zelf ook niet moeten doen?.. Lees verder

Mindfulness

Lichaamscultuur en vergeestelijking verhouden zich meer tot elkaar dan je zou denken. Het is mindfulness voor het hele lichaam.

Lees meer over Mindfulness