400 jaar Remonstranten

400 jaar Remonstranten

Slotbijeenkomst
In het juninummer van AdRem heeft u kunnen lezen dat de slotbijeenkomst van het jubileum ‘400 jaar Remonstranten’ plaats vindt op 14 september van 16.00-21.30 uur in de Rode Hoed, Keizersgracht 102 in Amsterdam. Een voormalige remonstrantse schuilkerk. In dit nummer treft u een uitgebreid interview aan met Laura van Dolron, die in de vroege avond haar gelauwerde voorstelling ‘Liefhebben’ voor ons gaat spelen.  Over deze voorstelling:

Een broodnodig niet-wetenschappelijk onderzoek naar het enige wat er echt toe doet.

In de cel van Nelson Mandela viel een straal licht die hij gebruikte om tomaten te kweken in een paar oude schoenen. Die deelde hij uit aan zijn medegevangenen. Dat is liefde. Mensen die de fietslampjes uitdoen die per ongeluk aan zijn blijven staan, ook al zijn de knopjes best lastig te vinden. Dat is liefde.
In haar hoofd, in haar hart, in haar omgeving en in de wereldgeschiedenis zoekt Laura van Dolron naar mensen die ons kunnen leren wat liefhebben is. Want écht liefhebben, wat is dat eigenlijk en hoe doe je dat?
In haar zoektocht komt zij steeds de dood tegen, want wat er in de bijbel staat blijkt waar: sterk als de dood is de liefde. De antwoorden die zij vindt zijn soms hartverscheurend, soms hilarisch. Liefhebben (2014) werd lovend ontvangen door pers en publiek en speelt nog steeds door Nederland en België.

Alle informatie vindt u op onze website www.remonstranten.nl/400-jaar-remonstranten/

Aanmelden voor deze slotbijeenkomst kan via de webshop op onze website www.remonstranten.nl. Daar treft u twee mogelijkheden aan. De normale toegangsprijs is €40,- voor het gehele programma (lezingen, buffet en theater).  Als deze toegangsprijs voor u een bezwaar is, dan is er een gereduceerde prijs van €25,- beschikbaar. U ziet het vanzelf op onze website.

Bijeenkomst over de V van ‘Vrijheid’ in Eindhoven
Over elk van de 5 V’s wordt in een gemeente in het land een bijeenkomst georganiseerd. Drie bijeenkomsten zijn er al geweest. Op 17 september om 20.00 uur bent u welkom bij een bijeenkomst over ‘Vrijheid tussen individu en gemeenschap’ in de remonstrantse kerk in Eindhoven, Dommelhoefstraat 1. In debat met Geert Jan Blanken aan de hand van Kierkegaard’s angst voor de vrijheid.

Ongebonden vrijblijvendheid en slachtofferschap (de neiging om jezelf in onbegrepenheid en eenzaamheid af te zonderen) vormen een bedreiging voor de gemeenschapsvorming. Dat geldt in verhevigde mate voor gemeenschapsvorming op spiritueel vlak. De paradox waarin we leven is dat er een markt is voor spirituele werk-aan-jezelf boeken met het doel om ‘vrij’ te zijn om je individuele spiritualiteit te ontdekken, terwijl er steeds minder tijd en ruimte en wil is om in een open geloofsgemeenschap aan elkaar te groeien. Zou de angst voor de vrijheid (Kierkegaard) mensen beletten om zich open te stellen voor de ander? Om in contact met anderen te worden wie je ten diepste bent als antwoord op je kwetsbare bestaan en ten overstaan van God?

Op 10 september stond een festival gepland in Twente over Vriendschap. AdRem berichtte daar eerder over. Helaas kan deze bijeenkomst niet door gaan.

Tentoonstelling in het Rijksmuseum rond Uytenbogaert en de Remonstranten
Van 31 augustus tot 29 september vindt in het Rijksmuseum in Amsterdam (Ruimte 2.7 (Prentenkabinet)) een kleine tentoonstelling plaats rond Uytenbogaert en de Remonstranten. Centraal staan de portretten van Uytenbogaert door Rembrandt en Backer. Maar ook andere ‘remonstrantse’ werken uit de collectie van het museum worden tentoongesteld. De tentoonstelling is vrij toegankelijk.

Symposium in het Rijksmuseum over ‘tolerantie in turbulente tijden’ met Sigrid Kaag
Op zaterdag 28 september vindt ’s middags (14.00-17.00 uur) in het auditorium van het Rijksmuseum een symposium plaats naar aanleiding van de nieuwe bundel ‘tolerantie in turbulente tijden’ (onder redactie van Eric Cossee, Marthe de Vries en Joost Röselaers). Hoofdspreker is Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het symposium wordt geleid door Koen Holtzapffel. Aanmelden via info@remonstranten.nl. Entrée: 20 euro.
Neem voor meer informatie contact op met joostroselaers@remonstranten.org

 

 

Zie ook

Korte berichten
10 december 2020

Korte berichten

In Memoriam  Cees de Gooijer. Op 75-jarige leeftijd  overleed Cees de Gooijer op zaterdag 5 september jl., nog geen jaar na zijn geliefde vrouw Marjan Burger. Sinds december 2018 was hij als één van de interim predikanten werkzaam bij onze geloofsgemeenschap Het Penninckshuis in Deventer,.. Lees verder

Het verhaal door laten gaan
31 maart 2020

Het verhaal door laten gaan

‘Remonstranten hebben nooit nakomelingen’, klinkt er nogal eens venijnig uit orthodoxe kring. Dat gaan we toch maar eens wat nuanceren, bedacht de redactie. Op een winderige zondagmiddag, terwijl de takken door de tuin waaien, tref ik dan ook drie generaties Lenselink… Lees verder