Korte berichten

Korte berichten

Benoeming mw. A.M.D. (Annemarie) Gerretsen tot algemeen secretaris Remonstranten

De Algemene Vergadering van Bestuur van de Remonstranten, waarin vertegenwoordigers van remonstrantse gemeenten, landelijk bestuur en convent van predikanten bijeen komen, heeft op 15 juni 2019 ingestemd met de voordracht van mevrouw Annemarie Gerretsen tot algemeen secretaris van de Remonstranten en derhalve besloten haar in die functie te benoemen. Haar benoeming gaat in per 1 september 2019.

Annemarie Gerretsen (1969) is lid van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Zij studeerde Facilitair Management aan de Hogere Hotelschool in Maastricht. Op dit moment is zij bezig met een master Management aan de Open Universiteit. In haar werkzame leven heeft zij functies bekleed bij KPN en de TU Delft als marketeer, (project)manager, recruiter en (senior) HR-adviseur. Op dit moment is zij werkzaam als projectmanager bij de TU Delft.

Het is voor het eerst dat de Remonstranten een niet-theoloog tot algemeen secretaris benoemen. De komende jaren vindt bij de Remonstranten een brede oriëntatie plaats op de toekomstige organisatie van het kerkgenootschap. Annemarie Gerretsen kan met haar bewezen managementkwaliteiten op een verbindende wijze leiding geven aan dit proces.

Mensen

Wij kondigden eerder het afscheid van predikant Marga Vos aan in Doesburg. Per 1 september 2019 wordt zij opgevolgd voor 0,3 fte door Suzanne van der Sluis, student op het remonstrants Seminarie.

Predikant Albert Klok gaat op 30 juni met vervroegd emeritaat. Een vacature voor de gemeente Hoogeveen en Meppel is opengesteld.

Wouter Voshol vervulde als interimmer de functie van algemeen secretaris op het landelijk bureau. Zijn contract wordt beëindigd per 1 juli 2019.

Jeanette Woudstra functioneerde al op free lance – basis als projectcoördinator voor het project 400 jaar Remonstranten. Per 1 mei is zij nu ook op diezelfde basis aangesteld als secretaris van het project Remonstranten 2030, dat in het voorjaar van 2020 beoogt te komen tot een ‘meerjarenplan 2020-2024’.

Gezocht: predikant-voorzitter en twee leden voor de taakgroep Contactleden!

De taakgroep Contactleden organiseert ieder jaar een contactledendag: een dag met een bepaald thema, waar contact (bezoek/schakel/diaconie)-leden iets aan hebben. Tevens is op deze dag de ontmoeting tussen de deelnemers belangrijk.
De taakgroep Contactleden bestaat uit een predikant, deze is de voorzitter, en minimaal drie contactleden. Na de contactledendag van dit jaar zijn zowel de predikant/voorzitter als een van de twee leden afgetreden. Door ziekte bestond de taakgroep de laatste twee jaar slechts uit een predikant en twee leden. Dit is te weinig gebleken. De taakgroep Contactleden is op zoek naar een predikant en twee of meer contactleden.

Wie heeft belangstelling om lid te worden van deze (interessante en gezellige) taakgroep Contactleden? Inlichtingen bij het landelijk bureau van de Remonstranten  (info@remonstranten.nl), bij  Martijn Zuiderduin (mzuiderduin76@gmail.com) of bij Floor Onnouw (floor.onnouw@kpnmail.nl)

Pelagius: (voor)vader van de remonstranten?

Het wordt algemeen aangenomen dat Jacobus Arminius de voorvader was van de Remonstranten. Maar zou het zo kunnen zijn dat niet hij dat was, maar iemand anders die leefde in de vierde en vijfde eeuw na Christus – de kerkhervormer Pelagius?  Arminius was immers meerdere keren van Pelagianisme beschuldigd en ook tijdens de Synode van Dordt was dit niet van de lucht. In dit essay onderzoekt Johan Bouwer de (on)waarschijnlijkheid dat de vrijzinnige erfenis van de remonstranten kan worden herleid naar deze man wiens gedachtegoed de theologische gemoederen door de eeuwen heen had beroerd. Hoewel het niet met absolute zekerheid is vast te stellen, geeft de ontdekking dat de grondlijnen van het denken van Pelagius en de remonstranten identiek zijn, namelijk dat de mens een vrij en verantwoordelijk wezen is die een (ethische) rol te spelen heeft in kerk en wereld, wel te denken. Auteur van dit boekje is Johan Bouwer, vriend van de Remonstrantse Gemeente Utrecht. De publicatie kan voor € 5,00 besteld worden via de webshop van de remonstranten.

 

Zie ook