400 jaar Remonstrantse Broederschap in Waddinxveen

400 jaar Remonstrantse Broederschap in Waddinxveen

Het is 1610 als Jan van Galen, dominee te Waddinxveen, de zgn. Remonstrantie ondertekent. De strijd tussen de ‘rekkelijke’ Arminianen en de ‘precieze’ Gomaristen is in volle gang. Zoals we weten zal dit uitmonden in de Dordtse Synode van 1618/1619 en later in de oprichting van een Remonstrantse Broederschap. Vierhonderd jaar later, in 2019, viert de Remonstrantse Broederschap haar vierde eeuwfeest en mede in dat kader verschijnt in Waddinxveen een boekje.

Lange traditie

400 jaar Remonstrantse Broederschap in Waddinxveen is geschreven door Ruud van den Bosch en is een toegankelijk en handzaam boekje over de geschiedenis van de Remonstranten in het algemeen en de geschiedenis van de remonstranten in Waddinxveen  in het bijzonder. De auteur is bestuurslid van de Stichting Behoud Monument Remonstrants Kerkgebouw en oud-bestuurslid van de Remonstrantse Gemeente Waddinxveen. Maar ook is hij de beheerder van het archief van de kerkgemeente. De aangewezen persoon dus om over de Waddinxveense geschiedenis te schrijven. Al vele jaren publiceert Ruud van den Bosch diverse artikelen over de geschiedenis van de Waddinxveense remonstranten in het maandblad van de kerk ‘BijBlijven’. In totaal zijn tweeëntwintig artikelen nu tot hoofdstukken geworden in 400 jaar Remonstrantse Broederschap in Waddinxveen. Dit gegeven maakt dat de hoofdstukken bondig en toch ook luchtig geschreven zijn. Soms zit er enige overlap in de verhalen en worden onderwerpen of feitjes meermaals genoemd. Al met al is dit niet storend bij het lezen. Het af en toe inslaan van zijwegen bij een onderwerp verlevendigt het geheel.

Met zevenmijlslaarzen stappen we door de geschiedenis: langs rekkelijken en preciezen, lezen we over het ontstaan van de Remonstrantie, langs de Nationale Synode van 1618/1619 en lezen we over de Statenbijbel. Het is interessant om te lezen hoe bij dit alles de plaatselijke geloofsgemeenschap Waddinxveen ingebed is in een groter landelijk geheel.

Tussen de regels door is ook de ontwikkeling van de plaats Waddinxveen zelf te lezen. Bijvoorbeeld over hoe windenergie plaatsmaakt voor een stoomgemaal en hoe dat stoomgemaal ten slotte plaats moest maken voor elektriciteit.

Eigen plek

Vanaf 1663 kunnen de Waddinxveense remonstranten kerken in hun eigen remonstrantse kerkgebouw. Het is vanaf dan niet langer meer nodig om, in het begin nog in het geheim, bij elkaar te komen in huizen, boerderijen en schuren. Deze eerste kerk werd gebouwd op de hoek van de huidige Dorpstraat en de Jan Dorrekenskade West. Omstreeks 1800 raakte het oude kerkgebouw achter de Dorpstraat in verval en verviel het gebouw aan de sloophamer. De gemeenschap kerkte nu weer in diverse gebouwen. Aan deze zwerftocht komt een einde als er grond wordt aangekocht en op 21 augustus 1835 de eerste steen wordt gelegd voor het nieuw te bouwen kerkgebouw. In dit gebouw kerken de remonstranten nog steeds; het is het huidige kerkgebouw aan de Zuidkade. Mooi is dat er, naast aandacht voor het kerkgebouw en de diverse predikanten, ook aandacht wordt besteed aan Johanna van Klaveren, gedurende negenenvijftig jaar kosteres van de kerk.

Wat het dak van de kerk van doen heeft met Gijs van het Pannendak en waarom Passchier de Fijne, bekend als het IJsvogelke, over de bevroren Gouwe schaatste kunt u eveneens lezen in deze uitgave. En zo zijn er vele weetjes waarover u nooit vragen heeft gehad maar die nu wel erg leuk zijn om te kennen. Enkel de vraag of Waddinxveners nog wel in Rotterdam durven te komen blijft onbeantwoord…

400 jaar Remonstrantse Broederschap in Waddinxveen is een mooi en lezenswaardig boekje. Alle 72 pagina’s zijn met aandacht vorm gegeven. Op de kaft en in het boekje zelf staan toepasselijke illustraties of foto’s. Het geheel is met liefde en warmte voor de gemeente en diens geschiedenis geschreven.

Sandra van Zeeland – van Cassel
Redactie AdRem, remonstrants predikant in Boskoop

 

Ruud van den Bosch, ‘400 jaar Remonstrantse Broederschap in Waddinxveen’. Een uitgave van de remonstrantse gemeente Waddinxveen, 2019. Prijs: 12,50 euro.
Het boek is te bestellen per mail: remonstranten.wveen@kpnplanet.nl of Ruud van den Bosch, Zuringveld 16, 2742 GP Waddinxveen. De kosten ad € 12,50 kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL98RABO0366864610 t.n.v. Remonstranten Waddinxveen.

 

Zie ook