Column ‘Core business’

Column ‘Core business’

Het jaar van herdenkingen is voorbij. We hebben kerkdiensten meegemaakt, symposia gehouden, publicaties gepresenteerd, een tentoonstelling gehad in het Rijksmuseum en zelfs een heus festival in de Rode Hoed. Opvallend is dat juist de meest klassieke activiteiten de meeste bezoekers trokken. Honderden Remonstranten waren naar Dordrecht gekomen voor een verzoeningsdienst met de plaatselijke protestantse gemeente. Zo’n 800 mensen waren verzameld in de Rotterdamse kerk voor iets ouderwets als een dankdienst. Een festival met een boeiend programma, een feestrede van Rik Torfs (zie elders in dit blad), een programmatische rede van de seminariumhoogleraar en een optreden van Laura van Dolron (waar veel aandacht voor was in dit blad) trok ‘slechts’ 160 mensen.

Misschien moeten we het maar toegeven: Remonstranten komen vooral voor waar we als kerkgenootschap goed in zijn. Een kerkdienst. En een reeks van lezingen met een historische invulling. Het was erg vol in het Rijksmuseum en in de Bibliotheek in Antwerpen.

Ook in mijn predikantswerk in Rotterdam merk ik iets dergelijks. Hoezeer we ook allerlei nieuwe, hippe dingen doen en daar reclame voor maken, (Je hoeft niet op zondag naar de kerk, als je op woensdagavond gaat mediteren…) het is de klassieke kerkdienst die de meeste mensen trekt. Terwijl het ledental gestaag achteruit gaat, is dat niet echt te zien in het aantal kerkgangers op de zondagmorgen. In vergelijking met tien jaar geleden is zo’n 40% van de mensen nieuw!

Grappig is ook om te zien, hoeveel belangstelling er is voor iets als een traditionele bijbelcursus of bijbelkring. Vernieuwingscollega Claartje Kruijff, werkzaam in Naarden-Bussum, schreef er al over. Dat is wat de mensen willen. ‘Deze eeuwenoude verhalen zijn juist een startpunt voor gesprek over de immateriële kant van ons bestaan.’

Misschien moeten we de verzoeking van die grote neonletters met NIEUW eens pogen te weerstaan en ons concentreren op waar we goed in zijn, onze ‘core business’: gewoon kerk zijn. Mooie kerkdiensten houden met goede muziek. Het Woord brengen, origineel en eigentijds, zonder de afgod van de vernieuwing telkens te willen aanbidden. Laten we dat eens proberen!

Tjaard Barnard
remonstrants predikant in Rotterdam

Zie ook

Korte berichten
11 mei 2023

Korte berichten

Mensen Fride Bonda heeft na oplopende spanningen in de gemeente Zwolle besloten om haar arbeidsovereenkomst te beëindigen per 30 april.                         Pieter Lootsma heeft de gemeente Naarden-Bussum als interimmer een.. Lees verder

Februari 2021
27 januari 2021

Februari 2021

Kracht van profeten.. Lees verder