Het gezicht van Ad Bongers

Het gezicht van Ad Bongers

Ad Bongers (1946) is geboren op honderd meter van de vrijzinnig – hervormde en remonstrantse kerk in Boskoop, die al veertig jaar zo’n beetje zijn huiskamer is. ‘Nee hoor, niet iedereen in Boskoop is boomkweker. Mijn grootvader had een schildersbedrijf, mijn vader ook, maar ik voelde daar niets voor’.

Generatie op generatie
‘Ik kom uit een oer-vrijzinnig-hervormd geslacht. Mijn grootvader was lid van de kerkenraad in de hervormde kerk hier. Toen daar in de jaren twintig van de vorige eeuw een orthodoxe predikant werd benoemd, heeft hij met anderen in 1923 de VVH Boskoop opgericht. Mijn vader heeft het stokje overgenomen en in 1967 de federatie van vrijzinnig-hervormden en remonstranten opgericht. Op mijn vierentwintigste kwam ik na hem in de kerkenraad van die federatie. Dat heb ik eerst 17 jaar gedaan, vanaf 1990 weer twintig jaar en de afgelopen vier jaar weer, de laatste twee periodes als secretaris.

Na de MULO in Boskoop volgde ik in Utrecht de Middelbare Handelsdagschool, in de richting correspondentie in Nederlands, Engels en Duits en Frans. Veertig jaar heb ik bij de Nederlandse Dagblad Unie (NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad) in Rotterdam gewerkt, waar ik de laatste 20 jaar medeverantwoordelijk was voor advertentiecampagnes uit het buitenland. Ik reisde regelmatig en onderhield de contacten met onze agenten in Europese landen. In 1969 trouwde ik met een katholiek meisje die twintig meter van deze kerk is geboren. We ontmoetten elkaar op een buurtfeest. Dat gaf natuurlijk wel problemen in die tijd. Zij is later tot deze kerk toegetreden. Wij hebben twee kinderen. Onze dochter woont met haar vriendin in Boskoop. Onze zoon heeft het syndroom van Down. Hij woont in een gezinsvervangend tehuis in Gouda, binnenkort in Waddinxveen’.

God werkt onder mensen
‘Ik heb mij altijd lekker gevoeld in deze tolerante kerk waar mensen naar elkaar omkijken. We hebben nog ca. 85 leden/donateurs, waarvan er 12 remonstrants zijn en 73 vrijzinnig-hervormd, maar wij zien het verschil tussen beide richtingen niet meer. We hebben al 50 jaar één kerkenraad. God is voor mij niet iemand die alles uit de hemel bestuurt hoor, hij werkt volgens mij onder en door mensen. Ik hecht erg aan de oude liederen, met Oosterhuis heb ik duidelijk minder. Misschien is er na de dood nog wel iets, ik heb die hoop en verwachting.  Voor nu weet ik alleen dat je goed je best moet doen.

Dat probeer ik. Jaren was ik voor de VVD actief in de lokale politiek. Op het moment trouwens kritisch lid vanwege het klimaatbeleid, milieu en de weinige aandacht voor senioren. Ik was voorzitter van ons kerkkoor en ben al vijfentwintig jaar secretaris van een cultureel fonds dat op afstand is gelieerd aan onze kerk. Na mijn pensioen zijn de kerkzaken en dit fonds gewoon doorgegaan. We bezoeken bovendien graag musea. Niet zozeer de oude meesters spreken ons aan, maar veeleer impressionisten als Van Gogh en Monet’.

Oude papieren
‘Rond 1610 waren er al Remonstranten in Boskoop blijkt uit onze archieven. Hun kerkgebouw aan de Voorkade was een schuilkerk. Toen in de jaren ’30 de Gouwe werd verbreed moest dat gebouw worden afgebroken. In 1932 is toen deze kerk gebouwd, eerst lag hij in een straat met statige huizen, nu middenin een moderne winkelgalerij. In 1997 is er aan de kerk nog een gebruiksruimte gebouwd’.


Michel Peters

Zie ook

Het verhaal door laten gaan
31 maart 2020

Het verhaal door laten gaan

‘Remonstranten hebben nooit nakomelingen’, klinkt er nogal eens venijnig uit orthodoxe kring. Dat gaan we toch maar eens wat nuanceren, bedacht de redactie. Op een winderige zondagmiddag, terwijl de takken door de tuin waaien, tref ik dan ook drie generaties Lenselink… Lees verder

April 2023: De Zoon
3 april 2023

April 2023: De Zoon