Mei 2023: De Geest

Mei 2023: De Geest

Foto: Allard Willemse

Kies een AdRem nummer:

Lezerspanel: Wat is de Heilige Geest voor mij?
28 juni 2023

Lezerspanel: Wat is de Heilige Geest voor mij?

De redactie vroeg de leden van ons schrijfpanel wat de Heilige Geest voor hen is en betekent. Hun bijdragen leest u hieronder. De  Geest die ons hoop schenkt De theoloog.. Lees verder

Lezers over de Heilige Geest
28 juni 2023

Lezers over de Heilige Geest

De redactie van AdRem vroeg lezers van dit blad hoe zij de Heilige Geest persoonlijk beleven. Hieronder leest u de binnengekomen reacties. Leven in liefdevolle aandacht De Heilige Geest…als een.. Lees verder

Korte berichten mei
28 juni 2023

Korte berichten mei

Mensen Elly van Kuijk wordt per 1 juli voor 0,5 fte aangesteld als predikant in Koorkerkgemeente in Middelburg. Haar intrede is op 17 september, Kim de Berg gaat haar bevestigen… Lees verder

In memoriam Jan Jacob Mijnssen (1939-2023)
28 juni 2023

In memoriam Jan Jacob Mijnssen (1939-2023)

Op 17 april 2023 overleed in de Lisidunahof te Leusden Jan Jacob Mijnssen, emeritus-predikant van de Remonstrantse Broederschap. Hij werd geboren op 13 augustus 1939 te Haarlem en bracht zijn.. Lees verder

Het gezicht van Joachim Bundshuh
22 juni 2023

Het gezicht van Joachim Bundshuh

Gaan de Remonstranten Duitsland veroveren? Je zou het bijna denken als je met Joachim Bundshuh (1962) praat. Hij is protestants dominee bij de ‘Evangelische Kirche in  Hessen und Nassau’ (EKHN),.. Lees verder

Het boeket van Kairos
22 juni 2023

Het boeket van Kairos

Ingrid de Bonth is Neerlandica en geeft poëziecursussen in haar remonstrantse gemeente in Den Haag. Pinksteren maakt voor haar de oneindige inspiratie van de geest en de ultieme levensbezieling voelbaar… Lees verder

De drie-eenheid: Over het podium als heilige grond
22 juni 2023

De drie-eenheid: Over het podium als heilige grond

Harry Brandsma (1955) is remonstrants emeritus-predikant. Hij was verzoeningswerker in Noord-Ierland en later in zijn carrière werd hij gevangenispredikant. En ook theatermaker, die mensen, door ze op het toneel te.. Lees verder

De stokebrand!
22 juni 2023

De stokebrand!

 ‘Stijf sta ik, toegang verboden, ijzig. Ontdooi mij, koester mij.’ Aldus vertaalde de onlangs overleden dichter-theoloog Huub Oosterhuis een regel uit een oud pinksterlied. Zijn vertaling is minder plechtstatig dan.. Lees verder

De tweede taal van Huub Oosterhuis
22 juni 2023

De tweede taal van Huub Oosterhuis

Op eerste paasdag overleed Huub Oosterhuis. Theoloog en dichter Huub Oosterhuis (1933) was een van de progressieve leiders van de vernieuwingsbeweging van de katholieke kerk. In 1952 trad hij in.. Lees verder

Het lichaam als bron van wijsheid
22 juni 2023

Het lichaam als bron van wijsheid

Recensie ‘Zin in zijn’ van Kirsten Slettenaar De perspectieven van de bijbelse verhalen die in preken vertolkt worden, verdampen meestal snel weer in de dagen die volgen op de zondag… Lees verder

Adem, wind en vuur
22 juni 2023

Adem, wind en vuur

Symbolen van de Heilige Geest Rianneke van de Houwen schrijft een derde artikel voor AdRem, dit keer over de verbeelding van de Heilige Geest in de collectie van het Catharijneconvent… Lees verder

Conflict over de Drie-eenheid in de Kaukasus
22 juni 2023

Conflict over de Drie-eenheid in de Kaukasus

Charlotte van Hille is expert op het terrein van kerk en staat In de Kaukasus. Uit eigen ervaring vertelt zij hoe religie een rol kan spelen in vredesonderhandelingen. Het oplossen.. Lees verder

Redactioneel De Geest
20 juni 2023

Redactioneel De Geest

In de belijdenis uit 2006 staat de Geest op de eerste plaats. Na het antropologisch vloertje is het het eerste wat opvalt. De Geest gaat vooraf. De Geest verbindt ons.. Lees verder

Meditatie: In de naam van de Geest
20 juni 2023

Meditatie: In de naam van de Geest

Pinksteren vind ik het moeilijkste feest, zei ze me. Ik had ‘Pinksteren’ van Gerrit Achterberg aangehaald: En voel het blinde wonder / op uw tong preluderen: / gij kunt de.. Lees verder

De Geest is uitgesprokener dan ik
16 mei 2023

De Geest is uitgesprokener dan ik

Foeke Knoppers over de Geest. ‘In het concrete leven werkt de Geest. Dat is roeping. Je gaat je eigen leven zien als een instrument.’.. Lees verder