Redactioneel De Geest

Redactioneel De Geest

In de belijdenis uit 2006 staat de Geest op de eerste plaats. Na het antropologisch vloertje is het het eerste wat opvalt. De Geest gaat vooraf. De Geest verbindt ons met geïnspireerden buiten het christendom. Pas daarna spreken we over de Zoon en de Vader. Van buiten naar binnen! In ons drieluik hebben we het anders gedaan, we zijn de traditionele weg gegaan. Niet om afscheid te nemen van het vernieuwende van de belijdenis, maar gewoon, omdat het goed bekte en omdat op die manier het Paasnummer over de Zoon kon gaan.

In dit nummer leest u over de Geest. Opvallend is hoe een aantal auteurs artikelen schrijft over verontrusting. De Geest maakt het ons niet gemakkelijk. Hij haalt ons uit onze comfortzone. Rond Pinksteren is er in vrijzinnige kringen één grote verleiding, namelijk om het vooral niet over de Geest te hebben, maar wel over alles wat creatief en in beweging is. Foeke Knoppers zegt het scherp in zijn interview. Waar is de verbinding met Christus?

Dat vinden we moeilijk. Dit jaar treden we graag buiten deze comfortzone en vragen we ons gewoon af wat het goddelijke van de Geest is. Wat ons bindt aan een Geest die bij Jezus hoort. Wat ook de verbinding is door een Geest die al 2000 jaar aan het werk is in een kerk die een hoge mate van continuïteit heeft. Zoals in de hele reeks moeten we ons verhouden tot wat vóór ons is gezegd en voor generaties christenen van waarde is geweest. En misschien laat de Geest ook ons zien, dat het nog steeds van waarde kan zijn!

Tjaard Barnard
Hoofdredacteur, barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Het volgende nummer van AdRem verschijnt op 4 juli

Zie ook

Online
4 juni 2020

Online

De samenleving ligt goeddeels stil. En het kerkelijk leven ook. Er zijn geen kerkdiensten, geen kringen, geen vergaderingen en geen huisbezoeken… Lees verder

Was Jezus een feminist?
25 oktober 2021

Was Jezus een feminist?

Mariecke van den Berg, bijzonder hoogleraar ‘Feminisme en christendom’, denkt kritisch na over seksisme in onze eigen christelijke traditie en vraagt zich af hoe Jezus eigenlijk omging met vrouwen… Lees verder