Korte berichten mei

Korte berichten mei

Mensen

Elly van Kuijk wordt per 1 juli voor 0,5 fte aangesteld als predikant in Koorkerkgemeente in Middelburg. Haar intrede is op 17 september, Kim de Berg gaat haar bevestigen.

Joost Röselaers wordt per 1 september voor 0,5 fte aangesteld als predikant in gemeente Naarden-Bussum. Op 3 september wordt hij bevestigd door Friso Boogerd.


Wat is de mooiste vakantieplek van Nederland?
Het julinummer van AdRem heeft het thema ‘rentmeesterschap’. Hoe gaan wij verantwoord met onze aarde om? Niet door te vliegen in ieder geval. Wel door dichter bij huis vakantie te vieren. Vandaar onze rubriek ‘De camping in Appelscha is ook mooi!’ Schrijf ons over de mooiste plekken in Nederland om vakantie te vieren! Vertel ons waar die plek gelegen is, wat er zo mooi aan is en hoe u er terecht bent gekomen. En dat alles in maximaal 150 – 200 woorden. Stuur uw artikeltje dan uiterlijk 7 juni naar communicatie@remonstranten.org. De redactie beslist over plaatsing. En doe er maar een leuke vakantiekiek bij!

Dichters gezocht!
Wie schrijft de winnende liedtekst voor de wedstrijd Het Vrije Lied 2023? Opzet: Deelnemers mogen één tot vijf teksten voor een kerklied inzenden. De jury zal uit alle ingezonden teksten er twintig kiezen. Tien componisten kiezen daar weer elk een tekst uit om op muziek te zetten. De tien liederen vormen samen met de tien overgebleven teksten de bundel ‘Het vrije lied 2023’. De deadline voor het schrijven is 17 juni, de prijsuitreiking is op 21 oktober. Lees alles op www.hetvrijelied.nl.

De Remonstranten wonen een Koreaanse dodenmis bij
De Remonstranten wonen op zaterdagavond 17 juni 2023 de Koreaanse dodenmis ‘YeonDo – Bosch Requiem’ bij in de Grote Kerk in Den Haag. Van 19.30 – 20.00 uur verzorgen de Koreaans-Nederlandse componiste Seung-Won Oh met de Nederlands-Sri Lankaanse dirigent Manoj Kamps eerst een inleiding voor ons. De voorstelling zelf is te beluisteren van 20.30 – 22.00 uur. Lees meer op www.remonstranten.nl/agenda.

De Taakgroep Personeel, Gemeente en Innovatie is op zoek naar uitbreiding (onbezoldigd)
De taakgroep Personeel, Gemeente en Innovatie (PGI) valt onder verantwoordelijkheid van de CoZa en heeft als belangrijkste verantwoordelijkheid het ondersteunen van gemeenten in hun processen om vitaal te blijven. Er zijn een aantal vacatures:

-2 à 3 regio-adviseurs/-contactpersonen
-een penningmeester
-een analist
-2 nieuwe vertrouwenspersonen

Echt iets voor u? Lees meer op https://www.remonstranten.nl/wiki/organisatie/vacatures/. Uw reactie ontvangen wij graag op personeel@remonstranten.org.

Blijde inkomst predikanten
Rotterdam verzamelt schilderijen van remonstrantse theologen. Dat doen we al sinds 1632. Maar recentelijk kwamen er nieuwe bij: van de gemeente Delft, uit een schenking van een nazaat, gekocht op een veiling. In de dienst van 4 juni in de Rotterdamse Arminiuskerk worden ze welkom geheten. ´Gedenkt uw voorgangers´. U bent allen welkom.

Save the date: diaconale dag op 4 november
G&S organiseert de diaconale dag 2023 in Vrijburg Amsterdam op 4 november. De dag zal gaan over het thema ‘Kinderen en armoede’. Nader informatie volgt. U bent heel welkom. Noteert u de datum alvast?

Vooraankondiging studiedag Erasmus
Op zaterdag 28 oktober (Erasmus’ geboortedag) vindt tussen 10.00 en 16.00 uur in de Rotterdamse Arminiuskerk een studiedag plaats over de relatie tussen Erasmus en de Remonstranten, met als titel Remonstranten in de ban van Erasmus. Deze landelijke studiedag wordt georganiseerd door de Taakgroep remonstrants erfgoed i.s.m. de Remonstrantse gemeente Rotterdam. Sprekers zijn o.a. prof. Wiep van Bunge over het tolerantiebegrip van Erasmus en prof. Henk Nellen over Hugo de Groot als Erasmus-fan van het eerste uur. Noteert u de datum vast in uw agenda? Nadere info over het programma volgt in een latere AdRem.

Zie ook

Protest van remonstranten tegen de slavernij
24 augustus 2023

Protest van remonstranten tegen de slavernij

Half Delft was op zondag 24 september 1794 uitgelopen voor de dienst in de remonstrantse kerk aan de Oude Delft. De predikant Abraham van der Meersch en het kerkenraadslid Johannes.. Lees verder

Recensie De leegte voorbij?
21 december 2023

Recensie De leegte voorbij?

Als er één verhaal is waarvan je zou kunnen vermoeden dat het samenbindende kracht heeft, dan is dat het kerstverhaal. Inclusief de roep om vrede en betrokkenheid op elkaar. Of…is.. Lees verder