Mooi feest was het!
Foto: Neeltje Kleijn

Mooi feest was het!

Op 30 september hebben we onze festiviteiten rond 400 jaar Remonstranten in Antwerpen afgesloten, de plaats waar Johannes Wtenbogaert en de zijnen vanuit ballingschap ons verhaal begonnen. Zou hij toen hebben kunnen bevroeden dat zijn strijd voor een tolerante samenleving met ruimte voor vrijheid van geloven vandaag aan de dag nog net zo relevant zou zijn?

De foto’s getuigen van een feestelijk jaar van herdenken, getuigen maar ook van vooruit kijken om aangesloten te blijven bij de samenleving van vandaag.
De beelden geven zicht op ontmoeting, op het openstaan voor elkaar, op het omarmen van diversiteit en geloven in vrijheid en verdraagzaamheid.

De Commissie 400 Jaar Remonstranten heeft op memorabele wijze onze 400 jaar gemarkeerd! Namens alle Remonstranten bijzondere en zeer welgemeende DANK.

Teddy van der Burg
voorzitter Remonstrantse Broederschap

Zie ook