Mooi feest was het!

Mooi feest was het!

Foto: Neeltje Kleijn

Op 30 september hebben we onze festiviteiten rond 400 jaar Remonstranten in Antwerpen afgesloten, de plaats waar Johannes Wtenbogaert en de zijnen vanuit ballingschap ons verhaal begonnen. Zou hij toen hebben kunnen bevroeden dat zijn strijd voor een tolerante samenleving met ruimte voor vrijheid van geloven vandaag aan de dag nog net zo relevant zou zijn?

De foto’s getuigen van een feestelijk jaar van herdenken, getuigen maar ook van vooruit kijken om aangesloten te blijven bij de samenleving van vandaag.
De beelden geven zicht op ontmoeting, op het openstaan voor elkaar, op het omarmen van diversiteit en geloven in vrijheid en verdraagzaamheid.

De Commissie 400 Jaar Remonstranten heeft op memorabele wijze onze 400 jaar gemarkeerd! Namens alle Remonstranten bijzondere en zeer welgemeende DANK.

Teddy van der Burg
voorzitter Remonstrantse Broederschap

Zie ook

Sprong in het duister blijkt levensvatbaar
16 oktober 2019

Sprong in het duister blijkt levensvatbaar

Op 24 oktober 1994 werd een nieuwe gemeente opgericht: Leeuwarden. Dat was het gevolg van een kerkordewijziging in 1986. Lex van Gorcum, voorzitter bij de oprichting 25 jaar geleden en momenteel voorzitter van de programmacommissie, vertelt… Lees verder

De Geest waait ook buiten de kerkmuren
29 januari 2020

De Geest waait ook buiten de kerkmuren

Vernieuwingspredikant Sigrid Coenradie las de column ‘Core business’ van Tjaard Barnard in de AdRem van november. Die inspireerde haar tot onderstaande reactie.   .. Lees verder