Redactioneel
Foto: Allard Willemse

Redactioneel

Voor u ligt een themanummer ter afsluiting van het jubileumjaar. Peter Nissen rondt zijn historische serie af en geeft daar enkele beschouwingen bij. De redactie dankt hem meer dan hartelijk voor zijn grote inzet. Met deskundigheid heeft hij ons door het herdenkingsjaar geloodst en met gebruik van de nieuwste historische inzichten verteld wat elke remonstrant weten moet!

Koen Holtzapffel vertelt over een remonstrantse catechismus. Eginhard Meijering bespreekt een recente publicatie van Johan Bouwer over de vraag of Remonstranten eigenlijk toch niet echt die ketters waren, waar ze voor gehouden werden: Pelagianen. In de Grote Kerk in Dordrecht vertelt een bijzonder raam over de geschiedenis van de godsdiensttwisten. Renny van Heuven neemt ons mee en laat het zien. Onze man in Antwerpen, Bert Dicou, werkzaam bij het Arminius Instituut en predikant in Antwerpen, neemt ons mee naar die stad waar 400 jaar geleden ons kerkgenootschap werd opgericht. Zelf kijk ik nog even terug op het afgelopen jaar en vertel ik over de boeken die ik over onze geschiedenis las.

Interviews met onze nieuwe algemeen secretaris, Annemarie Gerretsen en het nieuwe lid van de Commissie tot de Zaken (het landelijke bestuur), Ard Verkerke, trekken ons weer naar het heden. Dat doet ook Martijn Junte die betoogt dat we na alle historische overwegingen eens over moeten stappen naar de vragen van het heden: wat bindt en verbindt ons vandaag? Voorwaar een goed streven!

Tjaard Barnard
hoofredacteur, barnard@remonstranten.org

Het volgende nummer van AdRem verschijnt op 4 oktober. De persoon op de voorkant is Annemarie Gerretsen.

 

Zie ook